Pressmeddelande 5.7.2017

Harry Schaumans Siftelse stöder Hanken och HU i Vasa

Harry Schaumans Stiftelse har donerat 40 000 euro till Hanken i Vasa och 30 000 euro till Helsingfors Universitets juristutbildning i Vasa.

Läs mer


 Pressmeddelande 3.7.2017

Åbo Akademi får stordonation av HSS och SÖS

Harry Schaumans Stiftelse och Svensk-Österbottniska Samfundet donerar 700 000 euro till ÅA i Vasa.

Läs mer


 

Pressmeddelande 27.4.2017

Harry Schaumans Stiftelse delar ut 1.050.000 euro under 2017

Vid delegationens möte 25.4.2017 beslöts att sammanlagt 1.050.000 euro delas ut, varav 735.000 euro tillfaller Svensk-Österbottniska Samfundet och 315.000 euro delas ut direkt av stiftelsen.

Läs mer

Utdelning 2017


 

Pressmeddelande 8.12.2016

Delegationens höstmöte 2016

Harry Schaumans Stiftelses delegations ordinarie höstmöte hölls 21.11.2016

Läs mera här


Pressmeddelande 17.11.2016

Academill får ny ägare

Svenskägda Hemsö köper ÅA-fastigheten i Vasa av Harry Schaumans Stiftelse och Stiftelsen för Åbo Akademi.

Läs mer här


Pressmeddelande 30.6.2016

Samla Capital köper Ekgården av Harry Schaumans Stiftelse

Läs mer här


Platsannons 20.5.2016

Harry Schaumans Stiftelse söker assistent på heltid

Läs mer här


Pressmeddelande 29.2.2016

Harry Schaumans Stiftelse äger nu hela köpcentret HS Center

Harry Schaumans Stiftelse (HSS) har 29.2.2016 genom sitt nybildade dotterbolag FAB Vasa Unitas förvärvat fastigheten Nedretorget 3 av KOY Hallinpoika som ägs av Halli Oy (Halli).

Läs mer


Pressmeddelande 24.11.2015

Delegationens höstmöte 2015

Harry Schaumans Stiftelses delegations ordinarie höstmöte hölls 23.11.2015.

Läs mer


Pressmeddelande 28.4.2015

Harry Schaumans Stiftelse delar ut 1.000.000 euro under 2015

Vid delegationens möte 27.4.2015 beslöts att sammanlagt 1.000.000 euro delas ut, varav 700.000 euro tillfaller Svensk-Österbottniska Samfundet och 300.000 euro delas ut direkt av stiftelsen.

Läs mer

Utdelning 2015


Pressmeddelande 11.11.2014

Svenska litteratursällskapet ingått föravtal om försäljning av fastighet i centrum av Vasa till Harry Schaumans Stiftelse

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) har 7.11.2014 ingått ett föravtal om försäljning av sin affärsfastighet vid Handelsesplanaden 23 i Vasa. Köpare är Harry Schaumans Stiftelse.

Läs mer


 

Arkiv

Svenskägda Hemsö köper ÅA-fastigheten i Vasa av Harry Schaumans Stiftelse och Stiftelsen för Åbo Akademi.