Aktiv och engagerad medieägare

Harry Schaumans Stiftelse är en central tidningsägare i Svenskfinland.

Stiftelsens medieägande är organiserat i HSS Media-koncernen, som ger ut Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten. Tidningarnas sammanlagda upplaga är 41000, och koncernen omsätter drygt 17 miljoner euro.

Stiftelsen är en aktiv och engagerad medieägare som gick in i tidningsbranschen 1988 genom förvärvet av Vasabladet. 1991 förvärvades Jakobstads Tidning och Pietarsaaren Sanomat, och 1994 Syd-Österbotten. HSS Media-koncernen grundades 1998. Österbottens Tidning grundades 2008 efter en fusion mellan Jakobstads Tidning och Österbottningen, som hade köpts av KSF Media samma år.