För utbildning och kultur

Harry Schaumans Stiftelse inledde sin verksamhet 1933 tack vare ett testamente av den samhällsengagerade affärsmannen Harry Schauman. Stiftelsen har under 80 år vuxit till en viktig samhällsbyggare i Vasa, Österbotten och Svenskfinland.

HSS finns till för att stöda vetenskap, kultur och utbildning på svenska i Österbotten. Utdelningen har under en följd av år stigit för att nu uppgå till en miljon euro om året.

Stiftelsen lägger särskild vikt vid den högsta utbildningen. Den har tagit initiativ till viktiga svenska och tvåspråkiga satsningar i Österbotten som Helsingfors universitets juristutbildning i Vasa och landsbygdsprofessuren vid Åbo Akademi i Vasa.

Harry Schaumans Stiftelse är den österbottniska länken i det finlandssvenska fondnätverket och samarbetar aktivt med andra stiftelser och fonder. 

Stiftelsen är den största privata fastighetsägaren i Vasa centrum och är en aktiv utvecklare av stadsbilden. HSS har tagit ett stort ansvar för utvecklingen av Vasa centrum. Torgparkeringen och de uppvärmda trottoarerna kring torget är två projekt där Harry Schaumans Stiftelse varit pådrivande. Sammanlagt äger stiftelsen fem hektar våningsyta under tak. Den är en trygg och pålitlig hyresvärd för 100 privata hyresgäster och 80 företag eller institutioner.

Stiftelsen är en aktiv och engagerad ägare av dagstidningar och medier i Österbotten. Det helägda mediebolaget HSS Media-bolagen Ab ger ut Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten.