Utdelning 2017

Stiftelsens utdelning år 2017 uppgår till 1.050.000 euro. Av detta belopp tillfaller 735.000 euro Svensk-Österbottniska Samfundet, medan 315.000 euro delas ut direkt av stiftelsen.

På stiftelsens delegationsmöte den 25.4.2017 beslutades om utdelning av 297.800 euro enligt förteckningen nedan. Resterande medel kommer att delas ut senare under år 2017.

Utdelning 2017