Pressmeddelande 27.11.2019 – Delegationens höstmöte

Harry Schaumans Stiftelses delegations ordinarie höstmöte hölls 25.11.2019.

Av de delegationsmedlemmar som var i tur att avgå återvaldes Thomas Hägglund, Vivan Lygdbäck och Dag Sandås för en ny treårsperiod. Till ny delegationsmedlem för treårsperioden 2020-2022 valdes Johanna Kakkuri, som är verksam som personalchef (HR Manager) på Wärtsilä Marine i Vasa.

Till delegationsordförande för 2020 återvaldes Rune Westergård och till delegationens viceordförande Dag Sandås.

Till styrelseordförande för 2020 återvaldes Stefan Wikman och till styrelsens viceordförande Tom Eriksson. Även ledamöterna Dan Häggblom och Kaj Rönnlund återvaldes till styrelsen.

Mer information:

Delegationsordförande Rune Westergård tfn 0500 568 382
Styrelseordförande Stefan Wikman tfn 040 769 8223