Caverion Oy – HelpDeskservice

Fastigheten har avtal med Caverion Oy, underleverantörer Ab Engman Service Oy och Vaasan Talopalvelu Oy.

Icke brådskande felanmälningar

Vi önskar att ni gör icke brådskande felanmälningar elektroniskt via felanmälan.

Akuta arbeten utanför normal tjänstetid

FastighetsHelpDesk tjänsten sköts centralt av Caverion Suomi OY:s kundbetjäningsenhet. Våra kunder kan kontakta kundbetjäningen 24h/dygn.

Dejourtelefon:  0800-157 777
E-post:  kiinteistohelp@caverion.fi

Vid anmälan av arbete till HelpDesk:

  • Ange utförliga kontaktuppgifter (namn, telefon, e-post)
  • Berätta varifrån du ringer.
  • Berätta trappa och våning, rumsnummer / Utrymme och uppgifter på en felaktig apparat eller anläggning.
  • Vilken tjänst som beställs: WC är stockat, lampbyte eller annat fastighetsfel.
  • Berätta kontaktpersonens uppgifter, om det är en annan än anmälaren.
  • E-post meddelande behandlas i den ordning de kommer in, vardagar kl. 7-16.
  • Ring alltid om ärendet är brådskande (t ex vattenläckage eller elavbrott)!