Vuokra-asunto

Folkhälsanhuset i Wasa färdigställdes år 2015 och erbjuder tryggt boende under fria former för personer som har fyllt 55 år. Alla lägenheter är utrustade med trygghetslarm, vilket innebär att du i nödsituationer kan få hjälp dygnet runt. Lägenheterna är avsedda för självständigt boende, men det finns också möjlighet att köpa hemtjänst.