FAB Vasa Commerce

Specialplaceringsfonden Trevian Suomi Kiinteistöt I har köpt av Harry Schaumans Stiftelse den fastighetshelhet i Vasa centrum, till vilken FAB Vasa Commerce hör.

Kontaktuppgifter:
Risto Aro, fastighetsinvesteringsdirektör
050 420 3950
Trevian Rahastot AIFM