Vuokra-asunto

Gamla Commerce som är byggt 1914 hör till de fastigheter som i tiden ägdes av Harry Schauman. Numera inhyser det bland annat ingången till HS Center från torget. Nya Commerce byggdes i början av 1980-talet och är bland annat huvudkontor för Vasa Andelsbank.

Mera Information

Service