Vuokra-asunto

Den kännspaka byggnaden på Sandögatan mitt emot Wasa Teater byggdes i tiden som redaktionshus för Vasabladet, och tidningen verkade där till 2005. I dag är Österbottens hus kontorshus för Österbottens förbund.

Mera Information

Service