Vuokra-asunto

Unitas som är centralt belägen vid Nedre torget består av två byggnader. Den äldre delen utgörs av Unitas-huset som är byggt 1926. Den nyare delen har byggts år 1991. Bland annat Nordea, KappAhl, Cubus och Gamla Apoteket har sina utrymmen i fastigheten.

Mera Information

Service