Harry Schaumans Stiftelse

Harry Schaumans Stiftelse aloitti toimintansa vuonna 1933 ja pohjan sille loi yhteiskunnallisesti valveutunut liikemies Harry Schauman testamentillaan. Säätiön virallinen nimi on Harry Schaumans Stiftelse (HSS). Säätiöstä on 80 vuodessa kasvanut merkittävä yhteiskunnallinen kehittäjä Vaasassa, Pohjanmaalla sekä Suomen ruotsinkielisessä yhteisössä.

Harry Schaumans Stiftelsenin tehtävänä on hallinnoida ja kartuttaa Harry Schaumanin perintöä. Tehtävään ei kuulu pelkästään huolehtia Schaumanin jälkeenjättämästä taloudellisesta pääomasta, vaan myös näkemys siitä, että kulttuuri ja koulutus ovat edellytyksiä elinvoimaiselle yhteiskunnalle, erityisesti, kun kyse on kielivähemmistöistä.

Säätiö tukee kulttuuria, koulutusta sekä tieteitä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Harry Schauman rajasi tehtävän selkeästi sekä kielellisesti että maantieteellisesti, mikä toimii hyvänä ohjenuorana avustusten ja apurahojen jakamisessa.