Pressmeddelande 27.11.2019 – Delegationens höstmöte