Köpcentret Espen – tidigare HS Center

Espen är Vasas nyaste köpcentrum. Denna glada nykomling lämnar ingen oberörd! Under samma tak finns mycket att uppleva –  i köpcentret finns både shopping, restauranger, caféer och underhållning. Dessutom är det många som har förmånen att jobba i kvarterets företag. Därför kunde man nästan kalla Espens passage för Vasas sjätte esplanad.

En del av Espens charm kan säkert spåras till dess fem arkitektoniskt intressanta byggnader – de äldsta av dem är från början av 1900-talet. Vi är alldeles säkra på att historien lyfter på sin knallhatt för det nya Espen!

Arbetet med ombyggnaden av det före detta köpcentret HS Center inleddes i början år 2018 och pågick i olika skeden ända fram till slutet av år 2018. Som entreprenör för projektet fungerade Vasa Byggnadsreparation. I första skedet koncentrerades byggnadsarbetet till fastigheten HS Center men så småningom berördes även de övriga fastigheterna Vasa Unitas och Vasa Commerce av renoveringsarbetet. Under renoveringen gjordes omfattande ingrepp i fastighetens konstruktion. Köpcentret verkade under hela renoveringen och alla befintliga affärer i centret hölls öppna. Till centret kom även nya affärer, som öppnade sina dörrar under år 2018. Espen Grand Opening hölls 22.11.2018

Köpcentret Espen ägs i sin helhet av Harry Schaumans Stiftelse.