Köpcenter HS Centers förnyelse

Renoveringen av HS Center påbörjas i slutet av år 2017. Köpcentret verkar under hela renoveringen och alla befintliga affärer i centret är öppna. Till centret kommer även nya affärer, som öppnar sina dörrar under år 2018. HS Centers fastigheter ägs i sin helhet av Harry Schaumans Stiftelse. Under renoveringen görs omfattande ingrepp i fastighetens konstruktion.