Köpcentret Espen – tidigare HS Center

Arbetet med ombyggnaden av tidigare köpcentret HS Center, nuvarande Espen, har inletts efter årsskiftet och pågår i olika skeden ända fram till nästa höst. Som entreprenör för projektet fungerar Vasa Byggnadsreparation med Bertel Flemming som ansvarig mästare.

I första skedet koncentreras arbetet till fastigheten HS Center men senare kommer också de övriga fastigheterna i köpcentret att beröras.

Vi hoppas att ni har överseende med eventuellt oljud som ombyggnadsarbetet medför samt att ni respekterar förbudet om att röra sig på arbetsplatsområdet, där sådant avgränsats.

Vi kommer med mera information efter hand som projektet framskrider.

Köpcentret verkar under hela renoveringen och alla befintliga affärer i centret är öppna. Till centret kommer även nya affärer, som öppnar sina dörrar under år 2018. Espens fastigheter ägs i sin helhet av Harry Schaumans Stiftelse. Under renoveringen görs omfattande ingrepp i fastighetens konstruktion.