Gör felanmälan

Har du en kran som läcker eller ett avlopp som är stockat?

Gör en felanmälan för en lägenhet i följande fastigheter:

BAB Libris Vasa (Handelsesplanaden 23)
BAB Strandkvarnen (Skolhusgatan 4)
Gör felanmälan här

BAB Solsidan i Vasa (Skolhusgatan 23)
Gör felanmälan här eller via BUMA-Team Mobiili