Gör felanmälan

Har du en kran som läcker eller ett avlopp som är stockat?

Lägenheter

Gör en felanmälan för en lägenhet i följande fastigheter:

BAB Libris Vasa (Handelsesplanaden 23)
Gör felanmälan här

BAB Strandkvarnen (Skolhusgatan 4)
BAB Solsidan i Vasa (Skolhusgatan 23)
FAB Kurtenia (Hovrättsesplananden 11)
Gör felanmälan här eller via Avaa.io

BAB Folkhälsanhuset Wasa (Wasaborgsgränd 4)
Gör felanmälan här

Kontors- och affärsutrymmen

Gör en felanmälan för ett kontors- eller affärsutrymme i följande fastigheter:

FAB Österbottens Hus (Sandögatan 6)
BAB Libris Vasa (Handelsesplanaden 23)
Gör felanmälan här

FAB Kurtenia (Hovrättsesplananden 11)
BAB Solsidan i Vasa (Skolhusgatan 23)
Gör felanmälan här eller via Avaa.io