Utdelning av understöd 2021

Stiftelsens utdelning år 2021 uppgick till 700.000 euro. Av detta belopp tillföll 490.000 euro Svensk-Österbottniska Samfundet. Från föregående år finns reserverade medel om 38.741 euro. Vid Harry Schaumans Stiftelses styrelsemöte 11.5.2021 beslöts att understöd om sammanlagt 237.250 euro delas ut. Resterande utdelningsmedel om 11.491 euro kommer att delas ut senare under år 2021. Här hittar … Fortsätt läsa ”Utdelning av understöd 2021”

Understöd kan sökas från Harry Schaumans Stiftelse fram till 28.2.2021

Nu är det möjligt att ansöka om understöd för vetenskap och utbildning och för kulturaktiviteter (projekt/verksamhet med digitalt innehåll eller olika samarbetsformer mellan kulturbranscher prioriteras) Understöd kan sökas av universitet, högskolor, organisationer och registrerade föreningar. Ansökan skall inlämnas elektroniskt på stiftelsens hemsida www.hss.fi senast 28.2.2021.

Harry Schaumans Stiftelse delar ut 1.000.000 euro under 2018

Harry Schaumans Stiftelses ändamål är att främja vetenskap, utbildning och svenskspråkig kultur i Svenska Österbotten. Detta sker i första hand genom att stödja Svensk-Österbottniska Samfundet, som enligt stadgarna erhåller 70 % av stiftelsens utdelning. Stiftelsens styrelse besluter om övriga understöd i enlighet med stiftelsens allmännyttiga ändamål. Stiftelsens utdelning år 2018 är 1.000.000 euro. Av detta … Fortsätt läsa ”Harry Schaumans Stiftelse delar ut 1.000.000 euro under 2018”

Redovisningen av erhållna understöd 2017 inlämnas senast 31.3.2018

De som har erhållit understöd av Harry Schaumans Stiftelse år 2017 skall lämna in redovisningen av understödet senast 31.3.2018. Redovisningen, som endast kan göras elektroniskt, sänds in via Harry Schaumans Stiftelses ansökningssystem. Ett meddelande med en länk till den elektroniska redovisningen har tidigare sänts ut till alla de som har blivit beviljade understöd. Det finns även möjlighet att … Fortsätt läsa ”Redovisningen av erhållna understöd 2017 inlämnas senast 31.3.2018”

Harry Schaumans Stiftelse delar ut 1.050.000 euro under 2017

Harry Schaumans Stiftelses ändamål är att främja vetenskap, utbildning och svenskspråkig kultur i Svenska Österbotten. Detta sker i första hand genom att stödja Svensk-Österbottniska Samfundet, som enligt stadgarna erhåller 70 % av stiftelsens utdelning. Stiftelsens delegation besluter om övriga understöd i enlighet med stiftelsens allmännyttiga ändamål. Stiftelsens utdelning år 2017 är 1.050.000 euro. Av detta … Fortsätt läsa ”Harry Schaumans Stiftelse delar ut 1.050.000 euro under 2017”