BAB Folkhälsanhuset Wasa (Rådhusgatan 23-25 B 54)

Servicebostäderna i Folkhälsanhuset Wasa är avsedda för personer som har fyllt 55 år eller är pensionerade. Omgivningen och betjäningen i Folkhälsanhuset i Wasa är svenskspråkig. Samtliga lägenheter är utrustade med trygghetslarm, vilket innebär att man i nödsituationer kan få hjälp dygnet runt. Utöver hyran betalas även ett servicevederlag. Lägenheterna är avsedda för självständigt boende, men det finns möjlighet att köpa hemtjänst. Lägenheterna är ändå inte avsedda för personer som behöver kontinuerlig hjälp.

This apartment is not available at the moment

Mera Information