BAB Strandkvarnen i Vasa (Skolhusgatan 4 A 13 )
Lägenheten renoveras för tillfället och renoveringen är färdig 31.7.2023. Bilderna och videon är från en likadan lägenhet som har renoverats tidigare
This apartment is not available at the moment

Mera Information

Harry Schaumans Stiftelse

Tom Westermark

Verkställande direktör / Harry Schaumans Stiftelse

Svarar på frågor kring:
Harry Schaumans Stiftelses verksamhet
Placeringar
Understöd
Uthyrning av lägenheter

Harry Schaumans Stiftelse

Jan-Erik Hinds

Fastighetschef / Harry Schaumans Stiftelse

Svarar på frågor kring:
Fastighetsunderhåll
Fastighetsfrågor, allmänna frågor
Uthyrning av lägenheter
Uthyrning av kontors- och affärsutrymmen

Harry Schaumans Stiftelse

Gunilla Toivonen

Kontorschef / Harry Schaumans Stiftelse

Svara på frågor kring:
Uthyrning av lägenheter
Hyreslägenheter, allmänna frågor
Understöd, ansökan och redovisning