BAB Strandkvarnen i Vasa (Skolhusgatan 4 B 26 )
This apartment is not available at the moment

Mera Information

Harry Schaumans Stiftelse

Tom Westermark (Semester 27.7.-16.8.2020)

Verkställande direktör / Harry Schaumans Stiftelse

Svarar på frågor kring:
Harry Schaumans Stiftelses verksamhet
Placeringar
Understöd
Uthyrning av lägenheter

Harry Schaumans Stiftelse

Jan-Erik Hinds (Semester 6.7-2.8.2020)

Fastighetschef / Harry Schaumans Stiftelse

Svarar på frågor kring:
Fastighetsunderhåll
Fastighetsfrågor, allmänna frågor
Uthyrning av lägenheter
Uthyrning av kontors- och affärsutrymmen