BAB Folkhälsanhuset Wasa (Wasaborgsgränd 4 )

Ifall ni är intresserade att veta mera om vilka bostäder som är lediga/blir lediga i Folkhälsanhuset Wasa, vänligen kontakta:

Ann-Sofie Peth
Tfn.: 044-788 6314
E-post: ann-sofie.peth@folkhalsan.fi

Mera Information