Nybyggnadsprojektet Österbottens Hus

Ett nytt landmärke håller på att växa fram i Vasa på Sandögatan 6. Fastigheten Österbottens Hus som står där idag, ägs av Harry Schaumans Stiftelse, kommer att rivas och på tomten byggs ett nytt och modernt bostadshus på nio våningar. Två av våningarna blir kontor medan de övriga sju våningarna blir bostäder. Här kan ni under byggtiden följa med vilken förvandling Österbottens Hus genomgår.

2.2.2018 – De första ytterväggarna är på plats

Arbetet på Sandögatan 6 framskrider enligt planerna. Fyllnads- och grundningsarbetet har avslutats på tomten. Istället har arbetet med monteringen av pelare och ytterväggselement påbörjats. Grunden för fastighetens två första våningarna börjar redan vara färdig och man kan börja urskilja det hus som håller på att växa fram.

 

 

30.11.2017 – Fyllnadsarbetet påbörjas på Sandögatan 6

Gropen på Sandögatan 6 har vuxit sig stor. Fyllnadsarbetet kommer att inleds i början av december. Det kommer att en hel del fyllnadsmassa för att fylla den stora grop som bildades i och med att det gamla befolkningsskyddet grävdes bort. Under den nya fastigheten byggs inga källarutrymmen.

 

 

16.11.2017 – Befolkningsskyddet under den rivna fastigheten grävs fram

På Sandögatan 6 kan man se en stor grop sakta växa fram på tomten. Det är det gamla befolkningsskyddet, som har funnits under den rivna fastigheten, som grävs fram. Befolkningsskyddet behövs inte längre och skall nu rivs. Det krävs mycket arbete och kraftiga maskiner för att gräva och pika bort det stadigt byggda befolkningsskyddet. Då befolkningsskyddet är borttaget börjar arbetet med att bereda grunden för den nya fastigheten.

2.11.2017 – Fastigheten är riven och jordbyggnadsarbete påbörjas

Rivningen av Österbottens Hus är avslutad. Av byggnaden, som stod på tomten för två veckor sedan, finns inte mycket kvar. De återstående små högarna av gammalt byggmaterial kommer ännu att transporteras bort. Efter detta påbörjas jordbyggnadsarbetet, som kommer att fortgå fram till slutet av januari 2018.

 

 

20.10.2017 – Väggarna rivs

Rivningen av Österbottens Hus (nya delen) har kommit igång. Redan nu har en del av ytterväggarna rivits ner och man kan se igenom hela det gamla huset. Den gamla delen av Österbottens Hus, där Österbottens förbund idag har sina kontorsutrymmen, kommer inte att rivas utan fastigheten kommer att finnas kvar. Den nya fastigheten som byggs på tomten kommer att resa sig bredvid den gamla delen av Österbottens Hus.

 

 

16.10.2017 – Rivningen av Österbottens Hus (nya delen) påbörjas

Österbottens Hus (nya delen) har stått tomt en längre tid. Det är nu helt tömd på saker och rivningen av byggnaden har inleds vecka 40. Ännu står den gamla byggnaden kvar, men inte många veckor till. Under rivnings- och byggnadstiden gäller vissa specialarrangemang vid Österbottens Hus:

 • Gården används av byggarbetsplatsen och stängd för obehöriga
 • Byggarbetsplatsens kontor placeras på brandgatan
 • Rivandet av den gamla fastigheten och nybygget kan förorsaka tillfälliga trafikarrangemang

 

12.10.2017 – En ny ståtligt fastighet reser sig snart på Sandögatan 6

Byggstarten för den nya planerade fastigheten på Sandögatan inleddes 16.10.2017. Enligt planerna är byggtiden lite under 1,5 år och fastigheten skall stå färdigställd 05/2019.

Projektparter:

 • Byggherre: FAB Österbottens Hus / HSS, Tom Westermark, Jan-Erik Hinds
 • Arkitekt: K2S Oy, Niko Sirola
 • Konstruktör: Contria Ab, Kenneth Grönroos
 • VVSA-planering: Granlund Österbotten Ab, Pekka Pajuniemi
 • Elplanering: Granlund Österbotten Ab, Mats Bonns
 • Projektledning: Sweco PM Oy, Joel Johansson
 • Övervakning: Sweco PM Oy, Tuukka Lammi
 • Huvudentreprenör: Mäenpää Byggnads Ab, Mats Asplund, Kim Mäenpää
 • Husteknisk entreprenör: Bravida Ab, Kim Dahl
 • Hissleverans: Kone Hissit Oy, Tomi Kaukonen