Redovisa understöd

Redovisningen kan endast göras elektroniskt via Harry Schaumans Stiftelses ansökningssystem.

Det erhållna understödet skall redovisas senast 31.3 påföljande år efter att understödet beviljats. Vi kontrollerar i samband med att vi behandlar nya ansökningar, att tidigare understöd har redovisats. Inga kvitton behöver bifogas till redovisningen, men de ska finnas tillgängliga under två års tid för eventuell kontroll.

Ett meddelande med en länk till den elektroniska redovisningen sänds ut till de som har blivit beviljade understöd. Det finns även möjlighet att logga in i ansökningssystemet, för att där göra den elektroniska redovisningen.

Redovisningen för 2022 ska vara inlämnad senast 31.3.2023