Redovisa understöd

Redovisningen kan endast göras elektroniskt via Harry Schaumans Stiftelses ansökningssystem.

Det erhållna understödet skall redovisas inom ett år efter utbetalningen av understödet har skett. Vi kontrollerar i samband med att vi behandlar nya ansökningar, att tidigare bidrag har redovisats. Inga kvitton behöver bifogas till redovisningen, men de ska finnas tillgängliga under två års tid för eventuell kontroll.

Ett meddelande med en länk till den elektroniska redovisningen sänds ut till de som har blivit beviljade understöd. Det finns även möjlighet att logga in i ansökningssystemet, för att där göra den elektroniska redovisningen.

Redovisningen för 2019 ska vara inlämnad senast 31.3.2020