Utdelade understöd 2019

Förteckning över beviljade bidrag utöver det stadgeenliga bidraget till Svensk-Österbottniska Samfundet på 700 000 € år 2019

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/Yrkeshögskolan Novia Projekt att öka kompetensen inom artificiell intelligens, robotik, Big Data. 10 000 €
Art in Malakta rf Arrangemang av OrdKonstLab 2019. 4 000 €
Biämnet masskommunikation/FSE/Åbo Akademi Vasa Stipendier för medieutbildningens obligatoriska redaktionella journalistpraktik 2019. 22 400 €
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia Arrangemang av sex stycken Akademifora i Vasa. 5 000 €
Dans i Österbotten rf/Regionala danscentret i Österbotten Dansverksamhet i Österbotten och Mellersta Österbotten 2019. 2 000 €
Dialog – ett dramapedagogiskt kollektiv Turné med föreställningen Ditt och Datt och det borttappade leendet. 2 000 €
DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. Musik & Talang 2019. 5 000 €
Ekonomiska informationsbyrån/Företagsbyn i Österbotten Företagsby-verksamhet i Österbotten för åk 6 och 9 läsåren 2019- 2022. 3 000 €
Esse IK Utgivning av Historik Esse IK 100 år. 1 000 €
FDUV Förbundet De Utvecklingsstördas Väl/Läger och avlastning Anpassade kulturella programinslag om folkdans och folkmusik på fyra läger i svenska Österbotten för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. 2 000 €
Finlands svenska biblioteksförening/Österbottniska sektionen Finlands svenska biblioteksdagar 2019 i Larsmo med omnejd. 1 000 €
Finlands svenska taltidningsförening rf Produktion, utgivning och utveckling av Vasabladets taltidning år 2019 4 000 €
Föreningen Brage i Vasa r.f. Verksamheten vid Brage friluftsmuseum i Vasa 2019. 1 000 €
Hanken Svenska handelshögskolan Utvecklingen av högskolans doktorandutbildning i Vasa år 2019. 30 000 €
Helsingfors universitet/Juridiska utbildningen i Vasa Finansiering av juristutbildningen i Vasa. 15 000 €
Idrottsföreningen Kamraterna, Vasa r.f. Arrangemang av fortbildningen ”Integration genom idrott”. 1 000 €
Kaskö hembygds- och museiförening Specialutställning ”Sjömän i Kaskö”. 1 000 €
Kronoby Sångkör r.f. Körens 130-års jubileum år 2020. 1 000 €
KRS TV r.y. Dokumentärprojekt Sjöfartsstaden. 3 000 €
Musikfestspelen Korsholm rf – Korsholman Musiikkijuhlat ry. Musikfestspelen Korsholm 2019 samt vintervecka i Vasa. 9 000 €
Ostrobothnia Australis rf Valsörarnas biologiska station. 5 000 €
Pro Artibus Treårigt projekt i Vasa som del av Pro Artibus nya konstpedagogiska satsning vid Åbo Akademis klasslärarutbildning och bildkonstens didaktik. 20 000 €
Project liv rf ”Projekt för mångsidig och ny kommunikation i vård och utbildning som berör långtidssjuka barn. 3 000 €
Scenkraft rf. Kulturprojektet ”Kultur och välmående” 2019-2020 för seniorer bosatta inom äldrevården i Österbotten. 1 000 €
Skafferiet r.f. Kulturverksamhet i biografen Ritz i Vasa. 5 000 €
Stiftelsen Wasa Teater rs Wasa Teaters 100-årshistorik. 1 000 €
Stundars Stundars husdjurspark på Stundars friluftsmuseum. 2 000 €
Svensk Presstjänst rf Språkvård inom HSS Media och för Nyhetsbyrån SPT. 40 000 €
Svenska handelshögskolans studentkårs understödsförening i Vasa r.f. Understöd för Vasahankeiternas obligatoriska utlandsstudier. 5 000 €
Svenska Klubben r.f. Utgivning av 100-årshistorik. 1 000 €
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur För renoveringen av Wasa Teater 2017-19. 30 000 €
Svenska Österbottens litteraturförening rf Utgivning av kulturtidskriften Horisont. 6 500 €
Söderfjärdens hembygdsförening 100 års jubileumsfest för Söderfjärden. 1 000 €
Trädgårdsodlingens vänner i Wasa rf Trädgårdsodlingens vänner 100 års jubileumsfest. 1 000 €
Unga Scenkompaniet r.f. Projektet ”De gränsbevakande”. 1 000 €
Vasa Tandläkarsällskap rf. Utgivning av 100-årshistorik för Vasa Tandläkarsällskap. 1 000 €
Yrkeshögskolan Novia Sceniskt pilotprojekt: vad kan ny digital teknik tillföra konstnärliga processer och utbildning, 2019-20. 5 000 €
Åbo akademi/Allmän- och vuxenpedagogik/Nordisk läroplansteoretisk konferens Konferensen ”Den åttonde nordiska läroplansteoretiska konferensen i Vasa. 5 000 €
Åbo Akademi/FNT/Energiteknik Delfinansiering av Forskardoktor (1/3) vid Åbo Akademi i Vasa. 25 000 €
Åbo Akademi/FNT/Energiteknik Åbo Akademis nya DI-studerande i Vasa (ET 2019), intensivkurser i Åbo. 7 500 €
Åbo Akademi/Landsbygdsforskning Delfinansiering av Professur i regionalvetenskap med inriktning välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa. 5 000 €
Åbo Akademi/Specialpedagogik Nordiska specialpedagogiska konferensen ”Gemensamma Vägar” i Vasa. 3 000 €
Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf Krigsveteranmuseet i Vasa. 6 200 €