Utdelade understöd 2020

Förteckning över beviljade bidrag utöver det stadgeenliga bidraget till Svensk-Österbottniska Samfundet på 595 000 € år 2020

Ändamål Namn Beviljad summa
Branschspecifika modeller och individuella lösningar för integrationen, viljan och möjligheterna för studerande med utländsk bakgrund Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Yrkeshögskolan Novia 5000
Stipendier för medieutbildningens obligatoriska redaktionella journalistpraktik 2020. Biämnet masskommunikation/FSE/Åbo Akademi Vasa 22400
Själamässan ”Mörkrets Ljus” återuppförs i april 2020 i Kronoby kyrka. Damkören Madrigalen r.f 2000
Dansverksamhet i Österbotten och Mellersta Österbotten under 2020. Dans i Österbotten rf / Regionala danscentret i Österbotten 2000
Musik & Talang 2020. DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. 5000
Innovating processes of biofuels production and CO2 capture. Energy Technology Unit 10000
Kulturella inslag på FDUV:s sommarläger 2020. FDUV Förbundet De Utvecklingsstördas Väl/Läger och avlastning 1000
Produktion, utgivning och utveckling av Vasabladets taltidning år 2020. Finlands svenska taltidningsförening rf 4000
Kulturevenemanget ”Kan vi leva hållbart?” Folkets Bildningsförbund r.f. 2000
Föreningens 130-års jubileum på Svenska Klubben. Föreningen Fylgia i Vasa r f 1100
Kulturkarnevalen 2020 i Korsholm. Föreningen Kulturkarnevalen rf 2000
Utveckling av den nya digitala tjänsten kulturforum.fi. föreningen Luckan r.f 4000
Ett manus om Pehr Kalms liv och hans rötter. Föreningen prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. 2000
Kulturupplevelser och presentation av finländska mat- och andra traditioner för nyfinländare. Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland 2000
Medelinsamlingen HANKEN 110. Hanken Svenska handelshögskolan 30000
Finansiering av den juridiska utbildningen i Vasa. Helsingfors universitet/Juridiska utbildningen i Vasa 20000
Inkludering genom idrott – del 2 Idrottsföreningen Kamraterna, Vasa r.f. 1500
Produktion av en rundvandringsguidebok samt mobilapp för Kristinestads gamla trähuskvarter Kristiinankaupungin Matkailu ry – Kristinestads Turism rf 2000
Uppgörande av en historik om Tottesund. Maxmo hembygdsförening r.f. 1000
Kammarmusikfestivalen 2020. Tema: Vild, fri och ensam! Musikfestspelen Korsholm rf – Korsholman Musiikkijuhlat ry. 9000
Digitalisering av svenska dagstidningar i Finland Nationalbiblioteket 9250
Pensionärsträffar och musikframträdanden i närregionen. Pensionärsgillet i Jakobstad r.f. 500
Platform 20 år festival samt Artist in Residence: “Don’t Sweat It” Platform.rf 5000
Kulturverksamhet i biografen Ritz i Vasa. Skafferiet r.f. 6000
Understöd för Vasahankeiternas obligatoriska utlandsstudier. Svenska handelshögskolans studentkårs understödsförening i Vasa r.f. 5000
Utgivning av kulturtidskriften Horisont 2020. Svenska Österbottens litteraturförening rf 5000
Kultur-, barn- och ungdomsverksamhet i svenska Österbotten år 2020. Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f. 6000
Vasa Dance Challenge (VDC) 2020. Tanssikipinä ry 2000
Sommarteaterproduktion Hjärtetjuven. Understödsföreningen för Korsholms Teater r.f. 2000
Teaterföreställningen ”Hurra, min kropp!” Unga Scenkompaniet r.f. 2500
Stafettkarnevalen i Vasa 2020. Vasa Idrottssällskap r.f. 1500
100-årsjubileum och jubileumsskrift. Vasa svenska kvinnoklubb rf 1000
WSG:s 90 års jubileum inkl. tillhörande konsert i Vasa stadshus. Wasa Sångargille r.f. 2000
Produktionskostnaderna av serenatan La Forza delle Stelle – ett konstnärligt forskningsprojekt. Yrkeshögskolan Novia / FoU Jakobstad 10000
Projektet Alla språk med! 2020-2021. Åbo Akademi/Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 26000
Delfinansiering av forskningschef i regionalvetenskap med inriktning på välfärdsstudier. Åbo Akademi/Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV) 5000
Delfinansiering av forskardoktor vid ÅAs ET-enhet i Vasa. Åbo Akademi/FNT/Energiteknik 25000
Krigsveteranmuseet i Vasa. Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf 6200