Förteckning över beviljade bidrag utöver stadgeenliga bidraget till Svensk-Österbottniska Samfundet 735 000 € år 2017.

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/Yrkeshögskolan Novia: Projekten NP-balans och TransAlgae.

5 000 €

 

Biämnet masskommunikation/FSE/Åbo Akademi Vasa:Stipendier för medieutbildningens obligatoriska redaktionella journalistpraktik 2017.

25 600 €

 

Byaföreningen Älvbyarna i ÖstraKorsholm rf: 12 workshoppar i Älvbyarna.

1 500 €

 

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia: Arrangemang av sju Akademifora i Vasa och i Jakobstad.

5 000 €

 

De Utvecklingsstördas Väl i Vasanejden r.f.: Kurser i användning av läsplattor, smarttelefoner och Ipadar för personer med utvecklingsstörning.

1 000 €

 

DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.: Musik & Talang som ordnas i Vasa 2017.

5 000 €

 

Energiteknikenheten vid Åbo Akademi i Vasa: Finansiering av ny verksamhet vid Åbo Akademi 2017-2021.

25 000 €

 

FDUV Förbundet De Utvecklingsstördas Väl: Läger för personer med utvecklingsstörning i Österbotten 2017.

1 500 €

 

Film i Österbotten r.f.: För projektet ”Årets Film 2017”.

1 500 €

 

Finlands Svenska Folkdansring r.f.: Folkdansinstruktörsutbildningen på Axxell .

1 000 €

 

Finlands Svenska Lärarstuderande Förening r.f.: Verksamhetsåret 2017 i Helsingfors, Vasa och Åbo.

500 €

 

Finlands svenska sång- och musikförbund rf: Kurs i kör¬-, stråk-¬ och blåsdirigering.

1 000 €

 

Finlands svenska taltidningsförening rf: Produktion, utgivning och utveckling av Vasabladets taltidning år 2017.

4 000 €

 

Folkmusiksällskapet r.f.: Seminarium, sångkurs och konsert i Vasa.

1 000 €

 

Fylgia i Vasa rf: Projektet ”Vi minns – tillsammans”.

500 €

 

Föreningen Brage i Vasa r.f.: Lucia-verksamheten vid Brage friluftsmuseum i Vasa 2017.

2 000 €

 

Föreningen Kulturkarnevalen rf: Kulturkarnevalen 2017 i Karleby.

1 000 €

 

Föreningen prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f.: För skådespelet ”På gamel Lidenjusas tid” sommaren 2017.

1 000 €

 

Garantiföreningen för Kvevlax Musikskola r.f.: Musikverksamhet bland barn och ungdomar i Kvevlax med omnejd under 2017.

500 €

 

Garantiföreningen för Skärgårdens musikskola r.f.: Verksamheten i Skärgårdens musikskola.

500 €

 

Hanken Svenska handelshögskolan: Medelinsamling med statlig multipel .

30 000 €

 

Helsingfors universitet/Juridiska utbildningen i Vasa: Medelinsamling med statlig multipel.

15 000 €

 

Jakobstadsnejdens Natur r.f.: Skärgårdsfågelforskning i Torsö skärgård.

1 500 €

 

Kammarkören Bel Canto Jakobstad rf: Projekt ”Ny körmusik” år 2017 – 2019.

2 000 €

 

Kaskisten Matkailu ry, Kaskö Turism rf: Kaskö Musiksommar 2017: En festival för klassisk musik för alla.

500 €

 

Kronoby Hembygdsförening r.f.: Temaveckor på Tolvmansgårdens hembygdsmuseum 2017

500 €

 

Lappfjärds Byaförening r.f.: Lappfjärdsdagen: En tillställning för hela familjen.

500 €

 

Larsmo Idrottsförening r.f.: Utgivning av en bok om Larsmo IF inför 100-årsjubileumet 2018.

500 €

 

Malax museiförening rf: Tryckning av publikationen: Gustaf Klockars USA-brev.

500 €

 

Martin Wegelius-institutet/Folkmusiknätverket Lirarna: Folk- och kammarmusikläger för barn och unga i Nykarleby.

1 000 €

 

Maxmo Hembygdsförening r.f.: Projekt: Forskning i de släkter som bott i Tottesunds herrgård.

1 500 €

 

MediaCity/Åbo Akademi: Experience Lab & Digital Design Research.

10 000 €

 

Musikcafé After Eight r.f.: 30 kulturkvällar under jubileumsåret 2017.

1 000 €

 

Musikfestspelen Korsholm rf – Korsholman Musiikkijuhlat ry.: Musikfestspelen Korsholm 2017 .

9 000 €

 

Musikskolan Tactus garantiförening r.f.: Jubileumskonsert 2017.

500 €

 

Nykarleby museiförening rf: Konservering av textilier i föreningens samling.

500 €

 

Nykarlebynejdens släkt- och bygdeforskare r.f.: Historik över Nykarleby Landskommun från tidsperioden 1865-1975.

500 €

 

Närpes Teater: Återuppförande av teaterpjäsen Närpesboan.

1 000 €

 

ORAVAIS MUSIKSKOLAS garantiförening r.f.: Upprätthållande av självständig musikskola i Oravais.

500 €

 

Oravais Orkesterförening r.f.: Konserter på Ritz i Vasa och under Jakobsdagar i Jakobstad.

500 €

 

Oravais Ungdomsförening rf/Byarevyn: Revy baserad på Alfred Backas bok ”Finland hundranånting”.

500 €

 

Ostrobothnia Australis rf: Valsörarnas biologiska station.

5 000 €

 

Pedersöre ungdomsförening: Dokumentation om Bennäs samlingshus.

500 €

 

Pedersörenejdens Korsbärare rf.: Österbottniskt scoutläger ”Fullt ÖS för 17”.

1 000 €

 

Pensionärsgillet r.f.: Sång- och musikuppträdanden vid äldreboenden och vårdinrättningar i Jakobstad med omnejd.

500 €

 

Platform.rf: Platforms verksamhet 2017.

2 000 €

 

Replot Byaråd r.f.: Två kultur-historiska vandringsleder i Replot kyrkoby.

1 000 €

 

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf/ verksamheten juridiskt ombud: Föreläsningar om funktionshinderjuridik.

1 000 €

 

Skafferiet r.f.: Kulturverksamhet i biografen Ritz i Vasa.

4 000 €

 

Skaftung Ungdomsförening rf: Skaftung Ungdomsföreningens 110 års jubileum.

500 €

 

Skäriteatern r.f.: Teaterläger sommaren 2017.

750 €

 

Stiftelsen Pro Artibus: Ateljéverksamheten vid Kasern 14 i Vasa.

7 500 €

 

Stiftelsen Torgare rs.: Sommarteater 2017.

500 €

 

Svensk Presstjänst rf: Verksamhetsstöd för både språkvården och journalistisk verksamhet.

40 000 €

 

Svenska Baptisternas i Finland Ungdomsförbund r.f. Humlefestivalen 2017.

1 000 €

 

Svenska handelshögskolans studentkårs understödförening i Vasa r.f.: Understöd för Vasahankeiternas utlandsstudier.

5 000 €

 

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur / Wasa Teater: Renoveringen av Wasa Teater 2017-19.

35 000 €

 

Svenska Österbottens litteraturförening rf: Utgivning av kulturtidskriften Horisont.

2 000 €

 

Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.: Utvecklingsprojektet Bygdegården skede 2.

2 500 €

 

Sångens Vänner i Jakobstad r.f.: Julkonserter.

500 €

 

Taideyhdistys Spectra Konstförening r.y.: Kurs i oljemålning.

500 €

 

Taklax ungdomsförening r.f.: Revyshow 2017.

500 €

 

The Doo-Bop Club r.f.: Konsertverksamhet 2017.

1 000 €

 

Uf Havsbandet r.f.: Drogfri fritidsverksamhet för barn och unga.

500 €

 

Understödsföreningen för Barocco Boreale r.f.: Turné med föreställningen ”I drottning Kristinas fotspår”.

500 €

 

Understödsföreningen för Korsholms Teater r.f.: Musikalen Annie.

500 €

 

Unga Scenkompaniet r.f.: Teaterföreställningen ”Projekt S”.

500 €

 

Vaasa Entrepreneurship Society ry: Studerandeseminarium i Vasaregionen.

750 €

 

Vaasan kielikylpy-yhdistys ry: Projektet ”Det svenska språket och kulturarvet”.

500 €

 

Vasa Operastiftelse: Mozarts Requiem.

2 000 €

 

Vasa sommaruniversitet rf: Musikkurser.

5 000 €

 

Wasa Sångargille r.f.: Vårkonserten ”Seklernas sång”.

1 500 €

 

Wasaspexet r.f.: Spexet ”Förbudstiden 1919-1932”.

1 000 €

 

Åbo Akademi/Socialpolitik: Anskaffning av data för generationsöverskridande analyser .

5 000 €

 

Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf: Krigsveteranmuseet i Vasa.

6 200 €