Harry Schaumans Stiftelse

Harry Schaumans Stiftelse (HSS) aloitti toimintansa vuonna 1933. Pohjan säätiölle loi yhteiskunnallisesti valveutunut liikemies Harry Schauman testamentillaan. Säätiöstä on 90 vuodessa kasvanut merkittävä yhteiskunnallinen kehittäjä Vaasassa, Pohjanmaalla sekä Suomen ruotsinkielisessä yhteisössä.

80

Säätiön bruttovarallisuus on 80 miljoonaa euroa. Se koostuu arvopapereista, kiinteistöistä ja HSS Mediasta.

1

Tieteelle ja kulttuurille myönnetään vuosittain noin miljoona euroa avustusta.

70 %

Svensk-Österbottniska Samfundetille menee 70 prosentin osuus avustuksista.

HSS:n tehtävänä on hallinnoida ja kartuttaa Harry Schaumanin perintöä. Tehtävään ei kuulu pelkästään huolehtia Schaumanin jälkeenjättämästä taloudellisesta pääomasta, vaan myös näkemys siitä, että kulttuuri ja koulutus ovat edellytyksiä elinvoimaiselle yhteiskunnalle – erityisesti, kun kyse on kielivähemmistöistä.

Säätiö tukee tiedettä, kulttuuria sekä koulutusta ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Harry Schauman määritteli tehtävän selkeästi sekä kielellisestä että maantieteellisestä näkökulmasta, mikä ohjaa säätiön osingonjakoa.

Koulutuksen ja kulttuurin puolesta

HSS kiinnittää erityistä huomiota korkeakoulutukseen. Olemme käynnistäneet tärkeitä ruotsinkielisiä sekä kaksikielisiä aloitteita Pohjanmaalla, kuten Helsingin yliopiston järjestämän oikeustieteellisen koulutuksen Vaasassa sekä energiatekniikan professuurin Vaasan Åbo Akademin kanssa.

Säätiömme on pohjanmaalainen linkki suomenruotsalaisessa säätiöverkostossa, ja toimimme aktiivisesti yhteistyössä muiden säätiöiden ja rahastojen kanssa.

Varallisuus

Vuosien varrella säätiön pääoma on sijoitettu pääasiassa kiinteistöihin, joilla on edelleen suurin paino sijoitusportfoliossamme. 1900-luvun lopussa sijoitimme sanomalehtiyhtiöihin. 2000-luvulla olemme systemaattisesti sijoittaneet arvopapereihin, ja meillä on nyt kasvava portfolio. Varallisuuden bruttoarvo on nykyään 80 miljoonaa euroa.

Aktiivinen kehittäjä

Olemme suuri kiinteistönomistaja Vaasan keskustassa sekä aktiivinen kaupunkikuvan kehittäjä. HSS on ollut esimerkiksi Toriparkin ja kävelykatukonseptin kehittämisen kantava voima. Lisäksi olemme luoneet Espen-kauppakeskuksen, joka on elävöittänyt Vaasan keskustaa. Säätiömme on myös luotettava vuokranantaja 140 yksityiselle vuokralaiselle ja noin 20 yritykselle tai instituutiolle.

HSS Media

HSS on aktiivinen ja omistautunut sanomalehtien sekä median omistaja Pohjanmaalla. Säätiömme kokonaan omistama HSS Media julkaisee Vasabladetia, Österbottens Tidningiä ja Syd-Österbottenia. Lehdillä on yhteensä yli 32 000 tilaajaa.

Säätiömme lähti mukaan sanomalehtialalle vuonna 1988 ostamalla Vasabladetin. Jakobstads Tidning ostettiin vuonna 1991 ja Syd-Österbotten vuonna 1994. HSS Media Group perustettiin vuonna 1998. Österbottens Tidning perustettiin vuonna 2008 sen jälkeen, kun KSF Median samana vuonna ostamat Jakobstads Tidning ja Österbottningen yhdistyivät.