Harry Schaumans Stiftelse

Harry Schaumans Stiftelse (HSS) inledde sin verksamhet 1933 tack vare ett testamente av den samhällsengagerade affärsmannen Harry Schauman. Stiftelsen har under 90 år vuxit till en viktig samhällsbyggare i Vasa, Österbotten och Svenskfinland.

80

Stiftelsen bruttoförmögenhet är 80 miljoner euro, och består av värdepapper, fastigheter och HSS Media.

1

Årligen utdelas ca en miljon euro till vetenskap och kultur.

70%

70 procent av utdelningen som går till Svensk-Österbottniska Samfundet.

Harry Schaumans Stiftelses uppgift är att förvalta och förkovra arvet efter Harry Schauman. Uppdraget gäller inte bara det ekonomiska kapital Schauman lämnade efter sig, utan också grundsynen att kultur och utbildning är nödvändiga för att skapa ett livskraftigt samhälle, speciellt för en språkminoritet.

HSS finns till för att stöda vetenskap, kultur och utbildning på svenska i Österbotten. Harry Schauman avgränsade tydligt uppdraget både språkligt och geografiskt, vilket styr stiftelsens utdelningspolicy.

Utbildning och kultur

På HSS lägger vi särskild vikt vid den högsta utbildningen. Vi har tagit initiativ till viktiga svenska och tvåspråkiga satsningar i Österbotten som Helsingfors universitets juristutbildning i Vasa och professuren i energiteknik vid Åbo Akademi i Vasa.

Harry Schaumans Stiftelse är den österbottniska länken i det finlandssvenska fondnätverket och samarbetar aktivt med andra stiftelser och fonder.

Förmögenhet

Stiftelsens kapital har under åren varit placerad främst i fastigheter, och fastighetsinnehavet utgör fortfarande största delen av placeringsportföljen. I slutet av 1900-talet investerade vi i tidningsbolag. Under 2000-talet har vi systematiskt investerat i värdepapper och har nu en växande portfölj. Den totala förmögenhetens bruttovärde ligger på 80 miljoner euro.

Aktiv utvecklare

Stiftelsen är en stor privat fastighetsägare i Vasa centrum och en aktiv utvecklare av stadsbilden, som tagit ett stort ansvar för utvecklingen av Vasa centrum. Torgparkeringen och gågatskonceptet i centrum är två projekt där vi varit pådrivande. Dessutom skapade vi köpcentret Espen, som haft stor betydelse för Vasa centrums livskraft. Vi är också en trygg och pålitlig hyresvärd för 140 privata hyresgäster och ca. 20 företag eller institutioner.

HSS Media

Stiftelsen är en aktiv och engagerad ägare av dagstidningar och medier i Österbotten. Stiftelsens medieägande är organiserat i HSS Media-koncernen, som ger ut Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten. Tidningarna har sammanlagt över 32 000 prenumeranter.

Stiftelsen gick in i tidningsbranschen 1988 genom förvärvet av Vasabladet. 1991 förvärvades Jakobstads Tidning och 1994 Syd-Österbotten. HSS Media-koncernen grundades 1998. Österbottens Tidning grundades 2008 efter en fusion mellan Jakobstads Tidning och Österbottningen, som hade köpts av KSF Media samma år.