Utdelningen har vuxit kraftigt

Stiftelsens utdelning har vuxit kraftigt under 2000-talet och uppgår nu till en miljon euro. Tyngdpunkten har legat på den högsta utbildningen, och de största bidragsmottagarna har följaktligen varit de universitet som bedriver utbildning på svenska i Vasa: Åbo Akademi, Svenska Handelshögskolan, Helsingfors universitet och Vasa universitet. Stiftelsen har varit med och finansierat flera professurer vid Åbo Akademi i Vasa, bland annat i masskommunikation, energiteknologi och landsbygdsforskning.