Utdelning

Vår utdelning har vuxit kraftigt under 2000-talet och uppgår nu till cirka en miljon euro. Tyngdpunkten har legat på den högsta utbildningen, och de största mottagarna har följaktligen varit de universitet som bedriver utbildning på svenska i Vasa: Åbo Akademi, Svenska Handelshögskolan, Helsingfors universitet och Vasa universitet.

Mottagarna av stöden berättar

Utdelade understöd

För förverkligandet av stiftelsens ändamål har under året använts 700.000 euro. Stiftelsen har under 2023 delat ut 996.200 euro i understöd fördelat enligt nedanstående översikt. Därutöver har 41.867 euro reserverats för utdelning senare. I beloppet ingår tidigare års reservering på 27.354 euro.

ÄndamålMottagareBeviljat
Finlandssvenska diktarröster – inspelning och utgivning av finlandssvenska diktböcker och poesi.Book Sounds2 000 €
Collision festival 2023, en tvärkonstnärlig konstfestival i Jakobstad.Collision Art Collective rf1 000 €
Immersiva och inklusiva dansprojektet Dance of the Fisherman i Österbotten och Åbolands skärgård.Dans i Österbotten rf / Regionala danscentret i Österbotten2 000 €
Let’s Dance event tillsammans med Ritz Lindy Hoppers och Dans.Danssportföreningen Rolling rf1 000 €
Fotobok-workshopen Sidvändaren.Dots: förening för audiovisuell konst rf2 000 €
För produktionen av Skolmusik 2024.DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.2 000 €
5 kulturläger för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning i Österbotten.FDUV Förbundet De Utvecklingsstördas Väl/Läger och avlastning3 000 €
Elevriksdagen är Finlands Svenska Skolungdomsförbunds årsmöte i Närpes.Finlands Svenska Skolungdomsförbund1 000 €
Inspelning av allspelslåtar från svenska Österbotten.för YouTube.Finlands svenska spelmansförbund rf1 000 €
Produktion, utgivning och utveckling av Vasabladets taltidning år 2023.Finlands svenska taltidningsförening rf3 000 €
Kulturkalaset i Sideby.Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f.2 000 €
Projektet Korpkvädet – ett vikingatida lajv i Österbotten.Finlandssvenska rollspelsföreningen Eloria1 000 €
Förtjänsttecken med anledning av föreningens jubileum som upprätthållare av privat åldringshemsverksamhet i Vasa under 125 år.Fylgia i Vasa r f500 €
Kulturkarnevalen 2023 i Vasa.Föreningen Kulturkarnevalen rf2 000 €
Luckans digitala tjänster som stärker och utvecklar kulturen under 2023..föreningen Luckan r.f1 000 €
Gamlakarleby Bollklubb rf (GBK):s 100-års jubileumsbok.Gamlakarleby Bollklubb rf500 €
Generationsöverskridande kulturupplevelser för svenskspråkiga skolbarn och seniorer i Karleby.Gamlakarleby Åldringsvänner rf1 500 €
Idrottsklubben Myran r.f:s 100 -årshistorik.Idrottsklubben Myran r.f.500 €
Projektet Kritikbyrån som verkar för att stärka frilanskritikers ställning och vitalisera kritiken inom litteratur, teater, konst, musik och annan kultur på svenska i Finland.Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker rf20 000 €
10-årsjubileet av Rusk Kammarmusik i Jakobstad.Jakobstads Sinfonietta5 000 €
Historisk dokumentärfilm om Jepomenuetten, vårt immateriella kulturarv 2017.Jeppo Bygdespelmän förening r.f.2 000 €
Folkmusikkonsert/ Folkmusikmässa i Lappfjärds Kyrka.Lappfjärds Damkör r.f1 000 €
Brett och mångsidigt kulturutbud för unga i Jakobstadsregionen.Musikcafé After Eight r.f.1 000 €
Produktion och framförandet av nyskriven opera om Tove Janssons arbetsprocess med att måla altartavlan i Östermark kyrka..Musikfestspelen Korsholm5 000 €
Musikfestspelen Korsholm i Vasa / Korsholm. Temat: Momentum.Musikfestspelen Korsholm rf – Korsholman Musiikkijuhlat ry.8 000 €
Inkluderande dansverksamhet för barn och vuxna i Österbotten.Ritz Lindy Hoppers r.f.2 000 €
Kulturverksamhet i biografen Ritz i VasaSkafferiet r.f.5 000 €
Utgivning av kulturtidskriften Horisont år 2023.Svenska Österbottens litteraturförening rf3 000 €
Nationellt dansevenemang i Vasa.Tanssikipinä ry2 000 €
Nordiskt samarbetsprojekt inom barockmusik.Vasa Baroque r.f.3 000 €
Fortbildning i mokulitotekniken.Vasa konstgrafiker1 500 €
Krigsveteranmuseet i Vasa.Österbottens Försvargille – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta6 200 €
Vikingadagar för barn och barnfamiljer i Vörå och Malax.Österbottniska fornforskningssällskapet r.f.2 000 €
Jubileumsutställningen ’Österbottnisk slöjd – glimtar från förr och nu’.Österbotttens Hantverk rf1 000 €
HållbarhetsmarknadÖvermalax Uf500 €
Exploring the Challenges of Early Adoption of Global Reporting Initiative and Nordic Sustainability Reporting Standards – SMEs Perspective in Ostrobothnia, Finland.Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi10 000 €
Gyllene stunden, utveckling av samarbete med arbetslivet för engelskspråkiga sjukskötarstuderande.Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Yrkeshögskolan Novia5 000 €
Stipendier för medieutbildningens obligatoriska redaktionella journalistpraktik 2023.Biämnet masskommunikation/FSE/Åbo Akademi Vasa16 000 €
Akademifora kring aktuella samhälleliga frågeställningar vid Åbo Akademi i Vasa.Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia5 000 €
Verksamheten i TAT Företagsby Österbotten för sjätte- och niondeklassare på svenska.Ekonomiska informationsbyrån/ Företagsbyn i Österbotten2 000 €
Vidaretveckling av kurser i business intelligence, data analytics, och datavisualisering.Hanken Svenska handelshögskolan20 000 €
Finansiering av den juridiska utbildningen i Vasa.Helsingfors universitet/Juridiska utbildningen i Vasa30 000 €
Lafo songwriting camp.Lappfjärds Folkhögskola-Kristinestad stad2 000 €
Vidareutveckling av Kvarkens naturskolas program Framtidsbyggarna.Natur och Miljö r.f.2 000 €
Projektet Beredskap i Österbotten!ProAgria Lantbrukssällskapet2 000 €
Inkludering av studerande som frivilliga unga aktörer i främjandet av samhällets sociala hållbarhet.Project liv rf5 000 €
Svensk Presstjänsts språkvårdsverksamhet för journalister och andra anställda på HSS Media.Svensk Presstjänst rf35 000 €
Understöd för Vasahankeiternas obligatoriska utlandsstudierSvenska Handelshögskolans studentkårs understödsförening i Vasa r.f.5 000 €
Kartläggning av nödvändiga kompetenser för att förbereda de studerande inom visuell kommunikation på ett arbete med AI-teknologi.Yrkeshögskolan Novia5 000 €
Analys av intervjumaterial inom ramen för CIVEX-projektet i Österbotten.Åbo Akademi10 000 €
Delfinansiering för stategisk satsning på ett magistersprogram i IT vid Åbo Akademi i VasaÅbo Akademi20 000 €
Realizing regional process integration solutions for Green Hydrogen, Biogas Production, and Digestate Sludge.Åbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering, Laboratory of Energy Technology20 000 €
Nationella Pedagogiska vetenskapsdagarna vid Åbo Akademi i VasaÅbo Akademi/ Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier2 000 €
Delfinansiering av forskningschef i regionalvetenskap med inriktning på välfärdsstudierÅbo Akademi/Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV)5 000 €

 

Förteckning över beviljade understöd utöver det stadgeenliga understödet till Svensk-Österbottniska Samfundet på 700.000 € år 2022

ÄndamålNamnBeviljad summa
Muralmålningsprojektet Mural Rural 2.0 inom festivalen New BeginningsArt in Malakta rf4,000.00 €
Stipendier för medieutbildningens obligatoriska redaktionella journalistpraktik 2022Biämnet masskommunikation/FSE/Åbo Akademi Vasa22,400.00 €
ResidensverksamhetDots: förening för audiovisuell konst rf2,000.00 €
Klanglådan, ett nytt digitalt musikmaterial och instrumentlådorDUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.3,000.00 €
Företagsbyn i ÖsterbottenEkonomiska informationsbyrån/ Företagsbyn i Österbotten3,000.00 €
Kulturläger för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i ÖsterbottenFDUV Förbundet De Utvecklingsstördas Väl/Läger och avlastning5,000.00 €
Digitalisering av Finby-BlaadeFinby Byförening rf1,500.00 €
Finlands svenska biblioteksdagar i VasaFinlands svenska biblioteksförening / Österbottniska sektionen2,000.00 €
Opublicerade finlandssvenska folkdansers beskrivningar och noter till ett ”Instruktionshäfte 5”Finlands Svenska Folkdansring r.f.1,000.00 €
Utveckla visningsmodulen för programmet KatalogenFinlands svenska hembygdsförbund2,000.00 €
Produktion, utgivning och utveckling av Vasabladets taltidning år 2022Finlands svenska taltidningsförening rf4,000.00 €
Praktisk inlärning i svenska för barn och unga asylsökande och flyktingarFlyktingvännerna r.f.4,000.00 €
Digitalisering av museibesöken vid Brages friluftsmuseumFöreningen Brage i Vasa r.f.1,000.00 €
Luckans 30 års jubileum med dess satsning i form av digital jubileumstidning/broschyrFöreningen Luckan r.f3,000.00 €
QR-koder för varje rum i Korsnäs prästgårdsmuseumFöreningen prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f.1,000.00 €
Kulturupplevelser, presentation av finländska mat- och andra traditioner för studerande nyfinländareGarantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland2,000.00 €
Finansiering av den juridiska utbildningen i VasaHelsingfors universitet/Juridiska utbildningen i Vasa60,000.00 €
Kammarmusikfestivalen RUSK Kammarmusik i JakobstadJakobstads Sinfonietta3,000.00 €
Kaskö Musiksommar, en festival för klassisk musikKaskisten Matkailu ry, Kaskö Turism rf1,000.00 €
Digital framställning av schäfern Johan David Cneiffs livKaskö hembygds- och museiförening2,000.00 €
Sökbar databas för foton och dokument som rör KosköKoskö Hembydsförening2,000.00 €
Digitalisering av KrsTv:s tidigare filmares  supervhs- betamax-, minidv-kassetterKrs Tv3,000.00 €
Sammanställa ett arkiv med gamla fotografier från Merjärv byMerjärv Byahemsförening rf.1,000.00 €
Brett och mångsidigt kulturutbud för ungaMusikcafé After Eight r.f.2,500.00 €
Musikfestspelen Korsholm 40 års jubileum med temat: ”Sjungande skogar”Musikfestspelen Korsholm rf – Korsholman Musiikkijuhlat ry.8,000.00 €
Digitalisering av svenskspråkiga dagstidningar i FinlandNationalbiblioteket9,250.00 €
Skapandet av ett digitalt sökforum på nätet för Orvasbokens årgångar 1987-2022Oravais Hembygdsförening r.f./Bokutgivningssektionen2,500.00 €
Platform rf:s verksamhet, platform-live, residens och samarbete med Yrkeshögskolan NoviaPlatform.rf4,000.00 €
Gränsöverskridande utbildningssamarbete – som inkluderar i meningsfullt samhällsengagemangProject liv rf5,000.00 €
Kulturverksamhet i biografen Ritz i VasaSkafferiet r.f.6,000.00 €
Museet som klassrum 2.0, ett pedagogiskt digitalt kulturarvsmaterial för skolorStundars3,000.00 €
Understöd för Vasahankeiternas obligatoriska utlandsstudier.SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅRS UNDERSTÖDSFÖRENING I VASA R.F.5,000.00 €
Utgivning av kulturtidskriften Horisont år 2022Svenska Österbottens litteraturförening rf4,000.00 €
100-års jubileumskonsert och -utställning i JakobstadSångens Vänner i Jakobstad r.f.500.00 €
Jubileumspjäsen ”Lovlig frånvaro av hälsoskäl”Unga Scenkompaniet r.f.3,000.00 €
Dramatiserad version av JS Bachs JohannespassionenVasa Baroque r.f.5,000.00 €
JubileumsvideoVasa Simsällskap r.f5,000.00 €
21:a spex Världsomseglingen 1519-1522Wasaspexet r.f.1,000.00 €
Genomförandet av ett nytt högre yrkeshögskoleprogram inom Cirkulär designYrkeshögskolan vid Åbo Akademi/Institutionen för konst och kultur10,000.00 €
Nordisk vetenskaplig konferensen NOFA9 – The 9th Nordic Conference on Subject EducationÅbo Akademi/ Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier2,000.00 €
Forskning kring spelarkultur i en pedagogisk kontext samt stärkande av forskningsnätverkÅbo Akademi/Experience Lab20,000.00 €
Delfinansiering av forskningschef i regionalvetenskap med inriktning på välfärdsstudierÅbo Akademi/Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV)15,000.00 €
Delfinansiering av forskardoktor vid ÅAs ET-enhet i VasaÅbo Akademi/FNT/Energiteknik25,000.00 €
Krigsveteranmuseet i VasaÖsterbottens Försvargille – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta6,200.00 €

För förverkligandet av stiftelsens ändamål har under året använts 700.000 euro. Stiftelsen har under 2021 delat ut 727.250 euro i understöd fördelat enligt nedanstående översikt. Därutöver har 11.491 euro reserverats för utdelning senare. I beloppet ingår tidigare års reservering på 38.028 euro.

ÄndamålNamnBeviljad summa
Digitalt innehåll i form av Live från Malakta, MuralRural Slow TV och onlinekurserArt in Malakta rf6,000.00 €
Produktion av digitalt distansundervisningsmaterial.Danssportföreningen Rolling rf2,000.00 €
Jul i Österbotten anno 1900 – en digital julkalender.Dialog – ett dramapedagogiskt kollektiv6,000.00 €
Musik & Talang 2021.DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.5,000.00 €
Produktion, utgivning och utveckling av Vasabladets taltidning år 2021.Finlands svenska taltidningsförening rf4,000.00 €
Rekreerande aktiviteter, digitalt strömmad inspelning av sånger och visor samt framträdanden vid Fylgia.Föreningen Fylgia i Vasa r f850.00 €
Flerspråkig barnlitteraturfestival.KulturÖsterbotten Söfuk skn5,000.00 €
Musikfestspelen Korsholm 2021. Tema: Sånger ur Jorden.Musikfestspelen Korsholm rf – Korsholman Musiikkijuhlat ry.10,000.00 €
Teaterpjäsen Robin Hood.Närpes Teater2,000.00 €
Infotavlor med QR koder i form av videofilmer till fornlämningar vid Nedervetil Naturstig.Nedervetil Hembygdsförening10,000.00 €
Projektet St Olav Österbotten. Planering och utveckling av St Olavs kulturrutt i Österbotten.Samkommun Kvarnen5,000.00 €
Kulturverksamhet i biografen Ritz i Vasa.Skafferiet r.f.6,000.00 €
Virtuell amatörteaterverksamhet.Smedsby Ungdomsförening r.f.4,000.00 €
Filmproduktion av digital julkalender med utgång i boken Diktarkatten i Kronoby.Stiftelsen Torgare r.s.2,000.00 €
Projekt ”Museet som klassrum” (2020-2021) för att utveckla pedagogiska koncept för lärande i museer.Stundars3,000.00 €
Utgivning av kulturtidskriften Horisont 2021. Svenska Österbottens litteraturförening rf5,000.00 €
Krigsveteranmuseet i Vasa.Österbottens Försvargille – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta6,200.00 €
Utvecklingsprojektet ”Virtuell verklighet”.Österbottens Hantverk rf3,000.00 €
Nya modeller för språkundervisning: Språk som nyckel till arbetskraft i framtidens välfärdssamhälle.Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Yrkeshögskolan Novia10,000.00 €
Stipendier för medieutbildningens obligatoriska redaktionella journalistpraktik 2021.Biämnet masskommunikation/FSE/Åbo Akademi Vasa19,200.00 €
Företagsbyn i Österbotten.Ekonomiska informationsbyrån/ Företagsbyn i Österbotten5,000.00 €
Sitra-kampanjen 2021.Hanken Svenska handelshögskolan30,000.00 €
Finansiering av den juridiska utbildningen i Vasa.Helsingfors universitet/Juridiska utbildningen i Vasa20,000.00 €
Gränsöverskridande utbildningssamarbete – som inkluderar elever och studerande i meningsfullt samhällsengagemang.Project liv rf8,000.00 €
Understöd för Vasahankeiternas obligatoriska utlandsstudier.Svenska handelshögskolans studentkårs understödsförening i Vasa r.f.5,000.00 €
Projektet Tandem på spel (2021-2024).Åbo Akademi/Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier25,000.00 €
Delfinansiering av forskningschef i regionalvetenskap med inriktning på välfärdsstudier.Åbo Akademi/Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV)5,000.00 €
Delfinansiering av forskardoktor vid ÅAs ET-enhet i Vasa.Åbo Akademi/FNT/Energiteknik25,000.00 €
Vetenskap, utbildning och kultur.Svensk-Österbottniska samfundet490,000.00 €

För förverkligandet av stiftelsens ändamål har under året använts 850.500 euro. Stiftelsen har under 2020 delat ut 842.950 euro i understöd fördelat enligt nedanstående översikt. Därutöver har 37.379 euro reserverats för utdelning senare. I beloppet ingår tidigare års reservering på 29.616 euro.

ÄndamålNamnBeviljad summa
Själamässan ”Mörkrets Ljus” återuppförs i april 2020 i Kronoby kyrka.Damkören Madrigalen rf2,000.00 €
Dansverksamhet i Österbotten och Mellersta Österbotten under 2020.Dans i Österbotten rf /Regionala danscentret i Österbotten2,000.00 €
Musik & Talang 2020.DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland rf5,000.00 €
Kulturella inslag på FDUV:s sommarläger 2020.FDUV Förbundet De Utvecklingsstördas Väl /Läger och avlastning1,000.00 €
Produktion, utgivning och utveckling av Vasabladets taltidning år 2020.Finlands svenska taltidningsförening rf4,000.00 €
Kulturevenemanget ”Kan vi leva hållbart?”Folkets Bildningsförbund rf2,000.00 €
Föreningens 130-års jubileum på Svenska Klubben.Föreningen Fylgia i Vasa r f1,100.00 €
Kulturkarnevalen 2020 i Korsholm.Föreningen Kulturkarnevalen rf2,000.00 €
Utveckling av den nya digitala tjänsten kulturforum.fi.Föreningen Luckan rf4,000.00 €
Ett manus om Pehr Kalms liv och hans rötter.Föreningen prästgårdsmuseet i Korsnäs rf2,000.00 €
Kulturupplevelser och presentation av finländska mat- och andra traditioner för nyfinländare.Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland2,000.00 €
Inkludering genom idrott – del 2Idrottsföreningen Kamraterna, Vasa rf1,500.00 €
Produktion av en rundvandringsguidebok samt mobilapp för Kristinestads gamla trähuskvarterKristiinankaupungin Matkailu ry – Kristinestads Turism rf2,000.00 €
Uppgörande av en historik om Tottesund.Maxmo hembygdsförening r.f.1,000.00 €
Kammarmusikfestivalen 2020. Tema: Vild, fri och ensam!Musikfestspelen Korsholm rf – Korsholman Musiikkijuhlat ry9,000.00 €
Digitalisering av svenska dagstidningar i FinlandNationalbiblioteket9,250.00 €
Pensionärsträffar och musikframträdanden i närregionen.Pensionärsgillet i Jakobstad rf500.00 €
Platform 20 år festival samt Artist in Residence: “Don’t Sweat It”Platform rf5,000.00 €
Kulturverksamhet i biografen Ritz i Vasa.Skafferiet r.f.6,000.00 €
Utgivning av kulturtidskriften Horisont 2020.Svenska Österbottens litteraturförening rf5,000.00 €
Kultur-, barn- och ungdomsverksamhet i svenska Österbotten år 2020.Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) rf6,000.00 €
Vasa Dance Challenge (VDC) 2020.Tanssikipinä ry2,000.00 €
Sommarteaterproduktion Hjärtetjuven.Understödsföreningen för Korsholms Teater rf2,000.00 €
Teaterföreställningen ”Hurra, min kropp!”Unga Scenkompaniet rf2,500.00 €
Stafettkarnevalen i Vasa 2020.Vasa Idrottssällskap r.f.1,500.00 €
100-årsjubileum och jubileumsskrift.Vasa svenska kvinnoklubb rf1,000.00 €
WSG:s 90 års jubileum inkl. tillhörande konsert i Vasa stadshus.Wasa Sångargille rf2,000.00 €
Produktionskostnaderna för serenatan La Forza delle Stelle – ett konstnärligt forskningsprojekt.Yrkeshögskolan Novia / FoU Jakobstad10,000.00 €
Krigsveteranmuseet i Vasa.Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf6,200.00 €
Branschspecifika modeller och individuella lösningar för integrationen, viljan och möjligheterna för studerande med utländsk bakgrundAb Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Yrkeshögskolan Novia5,000.00 €
Stipendier för medieutbildningens obligatoriska redaktionella journalistpraktik 2020.Biämnet masskommunikation /FSE/Åbo Akademi Vasa22,400.00 €
Innovating processes of biofuels production and CO2 capture.Energy Technology Unit10,000.00 €
Medelinsamlingen HANKEN 110.Hanken Svenska handelshögskolan30,000.00 €
Finansiering av den juridiska utbildningen i Vasa.Helsingfors universitet /Juridiska utbildningen i Vasa20,000.00 €
Understöd för Vasahankeiternas obligatoriska utlandsstudier.Svenska handelshögskolans studentkårs understödsförening i Vasa rf5,000.00 €
Projektet Alla språk med! 2020–2021.Åbo Akademi/Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier26,000.00 €
Delfinansiering av forskningschef i regionalvetenskap med inriktning på välfärdsstudier.Åbo Akademi/Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV)5,000.00 €
Delfinansiering av forskardoktor vid ÅAs ET-enhet i Vasa.Åbo Akademi/FNT/Energiteknik25,000.00 €
Vetenskap, utbildning och kultur.Svensk-Österbottniska samfundet595,000.00 €

 

För förverkligandet av stiftelsens ändamål har under året använts 1.002.600 euro, av vilket 2.600 euro utgörs av använda reserveringar från föregående års utdelningsmedel. Stiftelsen har under 2019 delat ut 1.002.600 euro i understöd fördelat enligt nedanstående översikt. I summan ingår utdelning från tidigare års reservering på 30.503 euro. Därutöver har 28.616 euro reserverats för utdelning senare.

ÄndamålNamnBeviljad summa
Arrangemang av OrdKonstLab 2019.Art in Malakta rf4,000.00 €
Dansverksamhet i Österbotten och Mellersta Österbotten 2019.Dans i Österbotten rf / Regionala danscentret i Österbotten2,000.00 €
Turné med föreställningen Ditt och Datt och det borttappade leendet.Dialog – ett dramapedagogiskt kollektiv2,000.00 €
Musik & Talang 2019.DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.5,000.00 €
Utgivning av historik Esse IK 100 år.Esse IK1,000.00 €
Anpassade kulturella programinslag om folkdans och folkmusik på fyra läger i svenska Österbotten för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.FDUV Förbundet De Utvecklingsstördas Väl/ Läger och avlastning2,000.00 €
FDUV Förbundet De Utvecklingsstördas Väl/ Läger och avlastningFinlands svenska biblioteksförening / Österbottniska sektionen1,000.00 €
Produktion, utgivning och utveckling av Vasabladets taltidning år 2019Finlands svenska taltidningsförening rf4,000.00 €
Verksamheten vid Brage friluftsmuseum i Vasa 2019Föreningen Brage i Vasa r.f.1,000.00 €
Specialutställning ”Sjömän i Kaskö”.Kaskö hembygds- och museiförening1,000.00 €
Körens 130-års jubileum år 2020.Kronoby Sångkör r.f.1,000.00 €
Dokumentärprojekt Sjöfartsstaden.KRS TV ry3,000.00 €
Musikfestspelen Korsholm 2019 samt vintervecka i Vasa.Musikfestspelen Korsholm rf – Korsholman Musiikkijuhlat ry9,000.00 €
Treårigt projekt i Vasa som del av Pro Artibus nya konstpedagogiska satsning vid Åbo Akademis klasslärarutbildning och bildkonstens didaktik.Pro Artibus20,000.00 €
Kulturprojektet ”Kultur och välmående” 2019–2020 för seniorer bosatta inom äldrevården i Österbotten.Scenkraft rf1,000.00 €
Kulturverksamhet i biografen Ritz i Vasa.Skafferiet rf5,000.00 €
Wasa Teaters 100-årshistorik.Stiftelsen Wasa Teater rs1,000.00 €
Stundars husdjurspark på Stundars friluftsmuseum.Stundars rf2,000.00 €
Utgivning av 100-årshistorik.Svenska Klubben rf1,000.00 €
För renoveringen av Wasa Teater 2017–19.Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur30,000.00 €
Utgivning av kulturtidskriften Horisont.Svenska Österbottens litteraturförening rf6,500.00 €
100 års-jubileumsfest för Söderfjärden.Söderfjärdens hembygdsförening rf1,000.00 €
Trädgårdsodlingens vänner 100 års jubileumsfest.Trädgårdsodlingens vänner i Wasa rf1,000.00 €
Projektet ”De gränsbevakande”.Unga Scenkompaniet rf1,000.00 €
Utgivning av 100-årshistorik för Vasa Tandläkarsällskap.Vasa Tandläkarsällskap rf1,000.00 €
Krigsveteranmuseet i Vasa.Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf6,200.00 €
Sceniskt pilotprojekt: vad kan ny digital teknik tillföra konstnärliga processer och utbildning, 2019–20.Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/ Yrkeshögskolan Novia5,000.00 €
Stärka kompetensen inom artificiell intelligens, robotik, Big Data. Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/ Yrkeshögskolan Novia10,000.00 €
Stipendier för Åbo Akademis medieutbildnings obligatoriska redaktionella journalistpraktik, 2019.Biämnet masskommunikation/FSE/ Åbo Akademi Vasa22,400.00 €
Arrangemang av sex stycken Akademifora i Vasa i samarbete med HSS Media.Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia5,000.00 €
Företagsbyns inlärningshelhet om arbetsliv, ekonomi och företagsamhet som riktar till elever i åk 6 och 9. Ekonomiska informationsbyrån/ Företagsbyn i Österbotten3,000.00 €
Utvecklingen av högskolans doktorandutbildning i Vasa, 2019.Hanken Svenska handelshögskolan30,000.00 €
Finansiering av juristutbildningen i Vasa. Helsingfors universitet/ Juridiska utbildningen i Vasa15,000.00 €
”Integration genom idrott” – fortbildning.Idrottsföreningen Kamraterna, Vasa rf1,000.00 €
Valsörarnas biologiska station under tre månader/år.Ostrobothnia Australis rf5,000.00 €
Projekt för mångsidig och ny kommunikation i vård och utbildning som berör långtidssjuka barn.Project liv rf3,000.00 €
Språkvård inom HSS Media och för uppstart år 2 för Nyhetsbyrån SPT.Svensk Presstjänst rf40,000.00 €
Understöd för Vasahankeiternas utlandsstudier. Svenska handelshögskolans studentkårs understödsförening i Vasa rf5,000.00 €
Konferensen ”Den åttonde nordiska läroplansteoretiska konferensen i Vasa, Finland”Åbo akademi/Allmän- och vuxenpedagogik/ Nordisk läroplansteoretisk konferens5,000.00 €
Delfinansiering av Forskardoktor (1/3) vid Åbo Akademi i Vasa.Åbo Akademi/FNT/Energiteknik25,000.00 €
Understöd av ÅA:s nya DI-studerandes resor till intensivkurser och handledning i Åbo.Åbo Akademi/FNT/Energiteknik7,500.00 €
Delfinansiering av professur i regionalvetenskap med inriktning välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa.Åbo Akademi/Landsbygdsforskning5,000.00 €
Nordiska specialpedagogiska konferensen ”Gemensamma Vägar” i Vasa.Åbo Akademi/Specialpedagogik3,000.00 €
Vetenskap, utbildning och kultur.Svensk-Österbottniska samfundet700,000.00 €

 

Satsning på utbildningar

Vi har tagit initiativ till och möjliggjort flera nya utbildningar i regionen. Den tvåspråkiga juristutbildningen som Helsingfors universitet bedriver i Vasa är viktig för att säkerställa att det finns svenskspråkiga och svenskkunniga jurister i Finland. Diplomingenjörsutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa knyter akademin till Nordens största energikluster som finns i Vasa.

Stöd till medierelaterad forskning och utbildning ligger en tidningsägande stiftelse varmt om hjärtat. Vi är därför med och finansierar professuren i masskommunikation vid Åbo Akademi i Vasa. De österbottniska medierna stöds också via finlandssvenska samprojekt för bland annat språkvård, fortbildning och praktikstipendier.

Ett aktivt grepp

Under 2000-talet har de finlandssvenska fonderna och stiftelserna allt mera börjar samarbeta om projekt som berör hela Svenskfinland. I det nätverket är vi den centrala österbottniska aktören.

Vi har allt mera tagit rollen som en aktiv initiativtagare i stället för en instans som enbart tar ställning till ansökningar. Också om fokus i utdelningen ligger på den högre utbildningen så stöder vi också flera projekt inom kultur, såsom Musikfestspelen Korsholm.