Hanken: ”Tack vare fondbidrag kan vi satsa på det lilla extra”

Hanken i Vasa har en stark internationell prägel, men är samtidigt en viktig regional spelare. HSS har understött Hanken sen campus i Vasa grundades 1980.

Professor och prorektor Sören Kock har all anledning att vara stolt. Hanken Svenska Handelshögskolan är i dag ett internationellt sett högt rankat universitet och ett av de två universitet i Finland som har den högsta kvalitetsackrediteringen. Campuset i Vasa som han leder är en viktig del av Hankens verksamhet, här finns i dag ett fyrtiotal anställda och cirka 500 studerande. Och inför nästa läsår har rekordmånga ansökt om en studieplats på den svenskspråkiga kandidatutbildningen.

– Vi har under årens lopp blivit uppvaktade från flera håll och fått ta del av olika fusionsförslag, men just nu står vi stadigt på egna ben både i Vasa och Helsingfors.

Sedan ett år tillbaka är Hanken medlem i ENGAGE.EU, en allians bestående av nio europeiska toppuniversitet. Medlemskapet innebär gemensamma magisterprogram och samarbete inom forskning och undervisning, men också möjligheter att utveckla Hankens företagarinkubator Business Lab.

Allt detta kostar att upprätthålla. Sören Kock säger att extern finansiering i form av fondbidrag är till stor nytta både i projekt och för utvecklandet av nya verksamheter, men framför allt för att kunna satsa på det där lilla extra. Harry Schaumans Stiftelse har bland annat stått för grunddelen i olika fundraisingprojekt. 

– Ett bra exempel på verksamhet som förverkligats tack vare utomstående bidrag är vårt datalaboratorium Quantum. Just nu håller vi på att bygga upp en helhet kring Business Analytics, ett område som är väldigt trendigt just nu och där det gäller att vara i framkant.

Målsättningen är att fortsätta utveckla den internationella verksamheten och att vara väl integrerad med näringslivet. Ett stort plus för regionen är att upp till 40 procent av alla alumner stannar kvar – trots att finansdistrikten både i Stockholm och London drar.

– Många av profilerna inom det regionala näringslivet har en bakgrund på Hanken. Nyligen gladdes jag till exempel åt att en av våra alumner fått jobb som vd för ett försäkringsbolag.

HSS har stött Hanken ända sedan campuset i Vasa grundades 1980. Understödet år 2023 var 20 000 euro.