Inflyttning

Vi hoppas du kommer att trivas i din nya lägenhet! Här har vi samlat praktiska tips som kan vara bra att tänka på i samband med flytten.

När du får besittningsrätt till din nya lägenhet beror på när den tidigare hyresgästen flyttar ut. Den tidigare hyresgästen har rätt att lämna tillbaka nycklarna följande vardag efter att hyresavtalet har avslutats. Nycklarna skall dock vara returnerade senast före kl. 10.00. Efter det granskas och eventuellt städas lägenheten. Det betyder att du får besittningsrätt till lägenheten först efter kl. 14.00 samma dag.

Om månadens sista dag är en fredag har den tidigare hyresgästens rätt att lämna in nycklarna först följande måndag, senast kl. 10. Det betyder att du som ny hyresgäst få besittningsrätt till lägenheten först efter kl. 14.00 samma måndag.

Ibland händer det ändå att den tidigare hyresgästen flyttar ut och returnerar nyckeln i förtid. Då kan du få nyckeln redan den sista vardagen före hyrestiden börjar.

Wasaborgsgränd 4 (Folkhälsanhuset Wasa)

Du får nyckeln till din bostad vid infon i husets aula.

Övriga fastigheter

Nyckelförvaltningen sköts av Lukkokeskus Vasa. Efter att hyresavtalet har undertecknats och säkerheten är betald kommer du överens med Harry Schaumans Stiftelse när nycklarna kan hämtas från Lukkokeskus Vasa. Harry Schaumans Stiftelse meddelar i sin tur till Lukkokeskus Vasa vad som har överenskommits. Ifall du inte själv har möjlighet att hämta nycklarna kan du ge fullmakt åt någon annan att göra det. En skriftlig fullmakt ska isåfall uppvisas när nycklarna hämtas.

Du bör visa följande dokument när du hämtar nycklarna från Lukkokeskus Vasa:

 • Identitetsbevis (t.ex. pass, körkort, id-kort)
 • Utskrivet giltigt hyresavtal
 • Utskrivet kvitto på betald säkerhetssumma
 • OBS! Inga dokument eller bilder uppvisade från mobiltelefon godkänns

Lukkokeskus Vasa
Glimmervägen 1, 65300 Vasa (Stenhaga)
Tfn. 06-319 5700

Öppet
Mån, kl. 09.00 – 17.00
Tis-Fre, kl. 08.30 – 16.30

Lägenheten hyrs ut i det skick som den är när hyresavtalet ingås. Då du fått nycklarna till lägenheten bör du göra en inflyttningsgranskning av lägenheten. Vi sänder dig länken till en blankett för granskningen. 

 • Med tanke på såväl dina som våra rättigheter är det viktigt att grundligt dokumentera i hurdant skick lägenheten är då du flyttar in.
 • På så sätt kan du försäkra dig om du inte blir ansvarig för skador och brister som fanns i lägenheten redan innan hyresförhållandet började.
 • Å andra sidan kan hyresvärden vid behov påvisa att någon skada i lägenheten har uppkommit just under det ifrågavarande hyresförhållandet.
 • Du bör i blanketten för flyttgranskning uppge eventuella brister och fel i lägenheten. I annat fall förlorar du rätten att hänvisa till tidigare brister eller fel, om sådana upptäcks när du flyttat ut ur lägenheten.
 • Det är bra att bifoga bilder från lägenheten till granskningsdokumentet.
 • Eventuella åtgärder som krävs för de brister och fel som anges i blanketten måste avtalas om separat.
 • Blanketten måste returneras inom sju dagar efter att du fått nycklarna till lägenheten.
 • Blanketten måste också returneras trots att du inte skulle hitta några fel i lägenheten. Annars anses du ha accepterat lägenheten både vad gäller skick och städning.

OBS! Ovanstående gäller inte Folkhälsanhuset Wasa (Wasaborgsgränd 4).

Elabonnemang

Elektricitet ingår inte i hyran, därför ska du i god tid innan du flyttar in i lägenheten se till att du har ett elavtal som gäller för den nya lägenheten. Ett elavtal kan göras med en valfri eldistributör. Kom ihåg att göra ett elavtal cirka två veckor innan du flyttar in!

Internet

Skolhusgatan 4 (Strandkvarnen) och Skolhusgatan 23 A (Solsidan)

I din hyra ingår en kostnadsfri internetanslutning (50/50 Mbit/s). För att få tillgång till den bör du beställa den via JNT:s kundtjänst. Du har även möjlighet att uppgradera internethastigheten till ett förmånligt pris via JNT:s kundtjänst. Uppstår det problem med ditt internet, kontakta JNT:S kundtjänst.

kundtjanst@jnt.fi
Tfn. 06-786 8222

Handelsesplanaden 23 (Libris)

I din hyra ingår en kostnadsfri internetanslutning (50/50 Mbit/s). Uppstår det problem med ditt internet, kontakta Elisas kundtjänst.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

En flyttanmälan skall göras då man flyttar permanent eller då man flyttar temporärt för över tre månader. Anmälan kan göras högst en månad i förväg. Den bör dock vara Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillhanda senast en vecka från flyttningsdagen. Vid flytt ska du alltid göra en flyttanmälan till myndigheten.

Posten

En flyttanmälan bör göras i god tid före flytten till posten. Via posten har du även möjlighet avtala om eftersändning av post.

Övrigt

Du kommer väl också ihåg att meddela att du flyttar till el-, telefon-, försäkringsbolaget, banken, bibliotek, tidningar som du prenumererar på, organisationer, föreningar, släkt och vänner.

 

Vi på Harry Schaumans Stiftelse ser till att rätt efternamn sätts på namnskylten som finns på din ytterdörr samt infotavlan i trapphuset. Vi sätter upp de namnen på den eller de personer som är inskrivna som hyresgäster i hyresavtalet. Meddela till oss ifall det behöver göras en ändring av namnen.

Harry Schaumans Stiftelse kräver att du som hyresgäst förbinder dig att teckna och behålla en hemförsäkring under hela den tid som du hyr lägenheten. Våra försäkringar ersätter inte din lösa egendom eller kostnaderna för eventuell tillfälliga bostad.

Betalningsuppgifter för betalning av hyra och säkerhet finns i hyresavtalet. Hyran skall betalas 5:e varje månad.

Referensnumret för hyresbetalningen är samma varje månad. Kom ihåg att använda referensnumret för att betalningen skall riktas till rätt konto! Vi rekommenderar att du gör ett e-fakturaavtal  i nätbanken då den första hyran betalas. Efter det kommer en ny hyresfaktura månatligen in i nätbanken.

Harry Schaumans Stiftelse använder systemet Kodia för att hantera hyresavtal. Ladda ner appen för Android från Google Play Store eller för iOS från App Store. Applikationen finns under namnet Kodia. Användarnamn är den e-postadress som anges i hyresavtalet. Ett e-postmeddelande med instruktioner om hur lösenordet skapas sänds till e-postadressen. Om det inte finns en e-postadress i hyresavtalet sänd e-postadressen till hyresvärden som ger tillgång till Kodia-appen. Kodia-hyresapplikationen möjliggör elektronisk hantering av ärenden när som helst och var som helst.

I Kodia-hyresapplikationen kan du

 • Se och uppdatera egen information
 • Hitta hyresavtalet
 • Se framtida hyror samt andra betalningar
 • Ta emot information och meddelanden
 • Skicka meddelanden till hyresvärden
 • Se allmänna instruktioner samt andra regler
 • Avsluta hyresavtal elektroniskt

Hittar du inte vad du söker?