Ordningsregler Folkhälsanhuset Wasa

För att vi skall trivas och må bra har vi vissa gemensamma regler som gäller för alla hus och alla former av boende i Folkhälsans regi. Våra vänner och gäster som besöker oss följer också samma gemensamma regler för vår trivsel.

Gemensamma lokaliteter

Under den tid som ytterdörrarna är låsta skall den som öppnar och stänger dörrarna kontrollera att låset knäpper till. Detsamma gäller för gäster. Det är en trygghetsfråga. I hus med fjärrkontroll för att öppna dörren, hör efter vem som ringer på summern och att din gäst kommer upp till bostaden.

Av brandsäkerhetsskäl får inte allmänna lokaliteter och utfarter användas för förvaring. Rollatorer, sparkcyklar mm. placeras på anvisade platser som inte blockerar de allmänna utrymmena.

Det är inte tillåtet att röka i allmänna utrymmen.

Affischer, skyltar och reklam får bara sättas upp om fastighetsbolaget tillåter det på särskilt anvisade platser.

Med gemensamma lokaliteter avser vi hall, trappuppgångar, tvättstuga, bastu, källare osv.

Avfall och avfallshantering

Avfall från hushållet förs till uppsamlingskärlen i soppåsar. Se till att kärlen blir jämnt fyllda, annars fylls det närmaste kärlet mest.

Följ sorteringsreglerna, det minskar avfallet och sparar miljön.

Om avfallsmängden är stor, vid renovering eller flyttning, ansvarar invånaren för att avfallet transporteras till avstjälpningsplatsen.

Parkering

Parkering är tillåten endast på anvisade platser. Undvik tomgång och blockera inte in- eller utfarter till fastigheten.

Buller

Vi har kanske inte samma dygnsrytm, men som allmän regel gäller att buller skall undvikas kl. 22.00–7.00. Om reparation pågår kan man också ta hänsyn till tidpunkter och dagar. Undvik störande högljudda arbeten på veckosluten och efter klockan 21.00.

Det är taktfullt att meddela grannarna om du tänker ordna en större familjefest eller liknande. Om stora arbeten görs har bolaget rätt och skyldighet att känna till dem. Kontakta alltid disponenten i oklara fall och vid grundliga renoveringar.

Lägenheterna

Anmälan om vattenläckage, avloppsstopp och liknande skall genast göras till fastighetsbolagets representant. Under vintern skall balkongerna skottas från snö. Mat får inte tillredas på balkongen och blomlådorna bör hänga på insidan av balkongräcket. Det går bra att hänga tvätt på balkongens insida under räckets nivå.

Damning

Det är inte tillåtet att piska mattor eller sängkläder på balkongen. Det skall göras på områden och vid tidpunkter som är särskilt anvisade för ändamålet.

Inflyttning och utflyttning

Anmäl om in- eller utflyttning till disponent eller annan representant för fastighetsbolaget så att husets invånarregister har korrekta uppgifter.

Husdjur

Utanför bostaden skall alla husdjur gå kopplade. Husdjuren får inte störa husets andra invånare. Rasta inte husdjuren i omedelbar närhet av gårdsplanen eller barnens lekplatser. Använd påse för att plocka upp efter djuret.

Nycklar

Det kan vara bra att deponera en extra nyckel hos en anhörig, en nära vän eller eventuellt en granne ifall nyckeln glöms eller slarvas bort.

Bry dig om din granne

Vet du hur din granne mår och vice versa? Det kan kännas tryggt med en daglig signal, ett telefonsamtal eller en önskan om god morgon på trappavsatsen. Den dagliga kontakten med någon annan ger trygghet.

I övrigt hänvisar vi till de ordningsregler som finns inskrivna i lagen om bostadsaktiebolag. Reglerna har kommit till för att vi alla skall trivas så bra som möjligt.