En samhällsengagerad affärsman

Harry Schauman föddes 1879 i ett högborgerligt hem där både fadern Axel och modern Hanna var driftiga och framgångsrika entreprenörer som drev flera bolag. Kring sekelskiftet var det inte vanligt med kvinnliga företagare, så den viljestarka Hanna Schauman var en sällsynt föregångare när hon tog över bolagen efter Axel Schaumans död 1903. Dessutom grundade hon Vasa Ångbageri. Hanna dog 1917 och efter det ansvarade Harry för den operativa ledningen av familjens företag.

Harrys Schaumans liv kom att präglas av lika delar affärsmannaskap, kulturintresse och engagemang för hemstaden. Ägandet i familjeföretagen lade grunden för hans förmögenhet, men han investerade också i fastigheter och förstod sig på aktiehandel. Han var ingen industriell nyskapare, men han hade en betydande finansiell begåvning som han förstod att utnyttja.

Intresserad av kultur redan i skolan

Harry Schaumans kulturintresse visade sig redan under skoltiden. Med klasskamraten J.J. Huldéns ord var han ”den ende i kamratkretsen som bestod sig med en stilskön fasad”. Han ägde en stor boksamling, och var en beläst man med gott estetiskt omdöme. Sitt kulturintresse behöll Schauman livet igenom, liksom också aktningen för akademisk bildning – även om han själv avbröt sina universitetsstudier efter endast en termin. På äldre dagar reste han allt oftare till den europeiska kulturens vaggor kring Medelhavet.

Han engagerade sig tidigt också i idrottslivet i hemstaden. Schauman grundade Vasa simsällskap 1902 och han var också med och grundade Vasa IFK, år 1900.

Stiftelsen grundas

Harry Schauman startade sitt stora kulturprojekt 1920, drygt 40 år gammal. Då grundades på hans initiativ Svensk-Österbottniska Samfundet med uppgift att ”befordra vetenskap, litteratur och konst” i landskapet. Samfundet blev i praktiken beroende av Schaumans ekonomiska stöd. Harry Schaumans Stiftelse grundades 1928 och stiftelsens stadgar fastställdes i stiftelseregistret 15.12.1933. Stiftelsens huvudsakliga uppgift är att förvalta och förkovra Harry Schaumans efterlämnade förmögenhet, medan Svensk-Österbottniska Samfundet erhåller 70 % av de årliga utdelningsmedlen.

I Harry Schaumans fotspår

I början av Strandgatan i Vasa kan man gå i Harry Schaumans fotspår och se den autentiska miljö där han levde och verkade. Han bodde hela sitt liv på Strandgatan 4, det som i dag är Svenska Klubbens hus. Grannhuset, som i dag är lokal för Odd Fellow, var kontor för familjen Schaumans rederi Nordsjöbolaget. Bredvid det ligger Setterbergsparken, tidigare Barnparken. Skulpturerna i parken är reproduktioner av antika skulpturer, som Schauman personligen valde ut i Neapel och Berlin, och donerade till Vasa stad. I närheten av dåvarande Vasa Ångkvarn som nu är Academill, fanns familjen Schaumans livsmedelsindustri Vasa Ångbageri. Det var Finlands första knäckebrödsfabrik, och när den såldes till ångkvarnsaktiebolaget blev Harry Schauman en betydande aktieägare i ett nationellt betydande industriföretag.

Harry Schauman avled den 11 februari 1932, endast 52 år gammal.

Bankdirektör Lennart Kurtén karaktäriserade vid jordfästningen hans gärning så här: ”Allt han företog sig gjorde han med blick mot framtiden, med tanke på att även kommande släkten skulle få njuta frukterna av hans initiativ.”