BAB Folkhälsanhuset Wasa

Wasaborgsgränden 4, 65100 Vasa

Byggt

2015

Bostadsyta

2949 m2

Våningar

5

Bostäder

55

Bilhallplatser

37

Ett hus för aktiva seniorer

Harry Schaumans Stiftelse var en av de drivande krafterna då Folkhälsanhuset Wasa byggdes, och huset är ett bra exempel på hur stiftelsen kombinerar fastighetsinvesteringar med allmännytta.

Syftet var att erbjuda en ny typ av boende för seniorer, med möjlighet till hjälp och social samvaro i vardagen. Servicebostäderna i huset är avsedda för personer som har fyllt 55 år eller är pensionerade. All service och verksamhet i huset går på svenska.

Intresserad av att bo i Folkhälsanhuset Wasa?

Ann-Sofie Peth
Serviceledare Folkhälsanhuset Wasa
Folkhälsan Välfärd Ab