Felanmälan och fastighetsservice

Med en felanmälan kan du anmäla ett fel eller olägenhet som gäller din lägenhet eller fastighetens allmänna utrymmen. Genom att fylla i felanmälan sänds en servicebegäran direkt till fastighetsservicen i din fastighet. Felanmälan är avsedd för icke-brådskande reparations- och underhållsåtgärder.

I brådskande fall (t.ex. vattenskador), ring omedelbart till dejournumret för din fastighet.

Felanmälan

Ifall du i din bostad eller på annat håll i fastigheten upptäcker ett fel som behöver åtgärdas:
Gör felanmälan här eller via Avaa.io

Vid brådskande ärenden

029 1700 750 (24/7 dejour) / Vaasan Korttelihuolto Oy

Fastighetsservice

Service och underhåll i sköts av Vaasan Korttelihuolto Oy

Servicebolaget sköter de allmänna serviceuppgifterna i fastigheten såsom den byggnadstekniska servicen t.ex. el- och VVS-utrustning, mindre reparationer, städning av trappuppgångar, snö- och gårdsarbeten samt byte av lampor utomhus och i de allmänna utrymmena.

OBS! Servicebolaget byter inte lampor, lysrör eller säkringar i bostäderna, det måste du göra själv. Du kan även du köpa denna tjänst av servicebolaget.

Service- och städtjänster (köptjänst)

Via Vaasan Korttelihuolto Oy:s nätbutik kan man beställa och betala olika service- och städtjänster till lägenheter som är belägen i någon av de fastigheter som Vaasan Korttelihuolto Oy sköter fastighetsservicen för.

Felanmälan

Ifall du i din bostad eller på annat håll i fastigheten upptäcker ett fel som behöver åtgärdas:
Gör felanmälan här eller via Avaa.io

Vid brådskande ärenden

029 1700 750 (24/7 dejour) / Vaasan Korttelihuolto Oy

Fastighetsservice

Service och underhåll i sköts av Vaasan Korttelihuolto Oy

Servicebolaget sköter de allmänna serviceuppgifterna i fastigheten såsom den byggnadstekniska servicen t.ex. el- och VVS-utrustning, mindre reparationer, städning av trappuppgångar, snö- och gårdsarbeten samt byte av lampor utomhus och i de allmänna utrymmena.

OBS! Servicebolaget byter inte lampor, lysrör eller säkringar i bostäderna, det måste du göra själv. Du kan även du köpa denna tjänst av servicebolaget.

Service- och städtjänster (köptjänst)

Via Vaasan Korttelihuolto Oy:s nätbutik kan man beställa och betala olika service- och städtjänster till lägenheter som är belägen i någon av de fastigheter som Vaasan Korttelihuolto Oy sköter fastighetsservicen för.

Felanmälan

Ifall du i din bostad eller på annat håll i fastigheten upptäcker ett fel som behöver åtgärdas:
Gör felanmälan här

Vid brådskande ärenden

020 530 5700 (24/7 dejour, avgiftsbelagt nummer) / Are Oy

Fastighetsservice

Service och underhåll i sköts av Are Oy

Servicebolaget sköter de allmänna serviceuppgifterna i fastigheten såsom den byggnadstekniska servicen t.ex. el- och VVS-utrustning, mindre reparationer, städning av trappuppgångar, snö- och gårdsarbeten samt byte av lampor utomhus och i de allmänna utrymmena.

Felanmälan

Ifall du i din bostad eller på annat håll i fastigheten upptäcker ett fel som behöver åtgärdas:
Gör felanmälan här eller via Avaa.io

Vid brådskande ärenden

029 1700 750 (24/7 dejour) / Vaasan Korttelihuolto Oy

Fastighetsservice

Service och underhåll i sköts av Vaasan Korttelihuolto Oy

Servicebolaget sköter de allmänna serviceuppgifterna i fastigheten såsom den byggnadstekniska servicen t.ex. el- och VVS-utrustning, mindre reparationer, städning av trappuppgångar, snö- och gårdsarbeten samt byte av lampor utomhus och i de allmänna utrymmena.

OBS! Servicebolaget byter inte lampor, lysrör eller säkringar i bostäderna, det måste du göra själv. Du kan även du köpa denna tjänst av servicebolaget.

Service- och städtjänster (köptjänst)

Via Vaasan Korttelihuolto Oy:s nätbutik kan man beställa och betala olika service- och städtjänster till lägenheter som är belägen i någon av de fastigheter som Vaasan Korttelihuolto Oy sköter fastighetsservicen för.

Felanmälan

Ifall du i din bostad eller på annat håll i fastigheten upptäcker ett fel som behöver åtgärdas:
Gör felanmälan här eller via Avaa.io

Vid brådskande ärenden

029 1700 750 (24/7 dejour) / Vaasan Korttelihuolto Oy

Fastighetsservice

Service och underhåll i sköts av Vaasan Korttelihuolto Oy

Servicebolaget sköter de allmänna serviceuppgifterna i fastigheten såsom den byggnadstekniska servicen t.ex. el- och VVS-utrustning, mindre reparationer, städning av trappuppgångar, snö- och gårdsarbeten samt byte av lampor utomhus och i de allmänna utrymmena.

OBS! Servicebolaget byter inte lampor, lysrör eller säkringar i bostäderna, det måste du göra själv. Du kan även du köpa denna tjänst av servicebolaget.

Service- och städtjänster (köptjänst)

Via Vaasan Korttelihuolto Oy:s nätbutik kan man beställa och betala olika service- och städtjänster till lägenheter som är belägen i någon av de fastigheter som Vaasan Korttelihuolto Oy sköter fastighetsservicen för.

Felanmälan

Ifall du i din bostad eller på annat håll i fastigheten upptäcker ett fel som behöver åtgärdas:
Gör felanmälan här

Vid brådskande ärenden

020 530 5700 (24/7 dejour, avgiftsbelagt nummer) / Are Oy

Fastighetsservice

Service och underhåll i sköts av Are Oy

Servicebolaget sköter de allmänna serviceuppgifterna i fastigheten såsom den byggnadstekniska servicen t.ex. el- och VVS-utrustning, mindre reparationer, städning av trappuppgångar, snö- och gårdsarbeten samt byte av lampor utomhus och i de allmänna utrymmena.