BAB Libris Vasa

Handelsesplanaden 23, 65100 Vasa

Byggt

1980

Grund­renoverat

2016

Yta

2082 m2

Våningar

5

Bostäder

28

Kontor

3

Bilhall­platser

18

Ett svenskt rum

Libris var ursprungligen ett kontors- och affärshus som stiftelsen byggde om till ett bostadshus. Det var frågan om en stor renovering där bara stommen i huset blev kvar – allt annat blåstes ut.

Huset ägdes tidigare av Svenska litteratursällskapet och namnet på fastighetsbolaget knyter alltså an till husets historia. Idag är både Svenska Litteratursällskapet och Svenska Folkskolans Vänner hyresgäster i huset.