Utflyttning

Är du på väg att flytta ut? På den här sidan hittar du all info du behöver för flytten.

 • Uppsägning av hyresavtal kan antingen göras via hyresapplikationen Kodia eller sändas via e-post till: info@hss.fi.
 • Uppsägning kan inte ske via telefon!
 • Uppsägningstiden av hyresavtal är en (1) hel kalendermånad. Uppsägningstiden skall beräknas från den sista dagen i den månad då uppsägningen görs. Om hyresavtalet har uppsagts till exempel 5.6, så avslutas hyresavtalet 31.7. Hyran måste då också betalas för juli månad. Så var ut i god tid, speciellt om du säger upp avtalet vid månadsskiftet.
 • Hyran måste betalas för uppsägningstiden, även om flytten sker innan avtalet har avslutats.
 • Säkerhetsavgiften, som har betalats av hyresgästen, kan inte användas för betalning av den sista månadens hyra.

Uppsägning via Kodia-hyresapplikation

 • Logga in på webbplatsen app.kodia.fi eller Kodia appen.
 • Ifall du inte har Kodia appen från tidigare kan den laddas ner från Google Play Store eller för iOS från App Store. Applikationen finns under namnet Kodia. Användarnamn är den e-postadress som anges i hyresavtalet.
 • Om du har flera hyresavtal som skall sägas upp (t ex lägenhet och bilhallplats), välj rätt fastighet för respektive avtal från dropdown listan som finns i balken högst upp.
 • Gör en uppsägning genom att trycka på ”elektronisk uppsägning” för varje enskilt hyresavtal du önskar säga upp.

Uppsägning via e-post

 • Sänd en e-post till: info@hss.fi innehållande följande information:
  • Ditt namn
  • Telefonnummer
  • Adressen till lägenheten / numret på bilplatsen som sägs upp
  • Datum för när det uppsagda hyresavtalet upphör
  • Kontonummer för återbetalning av säkerhetsavgift
 • Om hyresavtalet är skrivet i många personernas namn så måste varje enskild part sända ett separat e-postmeddelande med uppsägning av hyresavtalet.
 • Vi på Harry Schaumans Stiftelse bekräftar alltid via e-post att uppsägningen har mottagits!

När du sagt upp hyresavtalet  kan lägenheten visas för intresserade bostadssökande under uppsägningstiden.

Med din tillåtelse förmedlar vi dina kontaktuppgifter till bostadssökande som är intresserade av lägenheten så att ni tillsammans kan komma överens om en visning av lägenheten. Det är också möjlighet att vi som hyresvärd visar lägenheten enligt överenskommelse med dig.

Då det är aktuellt för dig att flytta är det du som hyresgäst som ansvarar för att lägenheten ska vara grundligt städad och tömd innan nycklarna returneras. Hela lägenheten ska städas väl – även balkong och förrådsutrymmen. Syftet med städningen är inte bara att ta bort lös smuts utan också att rengöra fläckar och ingrodd smuts som har uppkommit under den tid du har bott i lägenheten. Här kommer en praktisk checklista för städningen:

Köket  

 • Torka av köksskåp- och lådor både på in- och utsidan samt rengör fläckar noggrant.
 • Töm, frosta ur och tvätta grundligt kylskåpet och frysen. Lämna dörrarna till kylanläggningarna öppna och stäng av strömmen.
 • Rengör och torka diskho och -bord, samt kakel.
 • Tvätta spisen och ugnen grundligt både på in- och utsidan.
 • Rengör plåtarna som hör till spisen.
 • Dra försiktigt ut spisen från väggen. Dammsug och rengör spisens sidor samt golvet, skåpens sidor, den bakre väggen bakom spisen.
 • Rengör och tvätta spisfläkt, -kåpa och filter.

Badrum, wc och bastu

 • Tvätta duschutrymme och -väggar.
 • Tvätta kranar och duschhandtag.
 • Tvätta WC-stol, handfat och spegelskåp.
 • Tvätta kakel och kakelfogar.
 • Rengör grundligt golvbrunnarna.
 • Tvätta bastuns golv, lavar och väggar.

Alla rum  

 • Töm skåp och torka av skåp och hyllor både på in- och utsidan samt ta bort eventuella fläckar.
 • Rengör och torka dörrar och dess karmar.
 • Rengör väggar och tak samt ta bort eventuella fläckar.
 • Torka av element och belysningsbrytare samt ta bort eventuella fläckar.
 • Dammsug och våttorka/tvätta av golvytor (beroende på golvmaterialet) och torka lister samt ta bort fläckar.
 • Tvätta in-, utsida och mellan fönstren.
 • Rengör fönsterbågar- och bräden.
 • Löstagna lamputtag i i taket måste sätta tillbaka på plats.
 • Rengör ventilationsventilerna.

Övrigt  

 • Töm källarförrådet.
 • Städa balkonen.
 • Kom ihåg cykeln!
 • Sätt upp en Ingen reklam-skylt på postluckan.
 • Ifall slutstädningen försummas beställer vi som hyresvärd en extra städning och kostnaden dras av från garantisumman.
 • Diskmaskin och tvättmaskin, som hyresgästen själv har införskaffat, skall tas bort och uttaget till maskinen skall pluggas för att undvika vattenläckage. Hjälp med pluggningen fås vid behov av servicebolaget.

Nycklarna ska returneras senast kl. 10 påföljande vardag efter att hyreskontraktet har upphört. Om hyresavtalet t.ex. avslutas på en lördag, ska nycklarna vara returnerade senast på måndag kl. 10. Om du önskar kan du också returnera nycklarna tidigare.

Därefter kan vi som hyresvärd besöka lägenheten för att granska den och nya boende kan flytta in.

Som hyresgäst har du ansvar för alla nycklar som du har tagit emot. Om inte alla nycklar returneras faktureras du för ny seriesättning av lägenhetens lås och/eller beställning av nya nycklar.

Nycklarna returneras alltid till Lukkokeskus Vasa:

Lukkokeskus Vasa
Glimmervägen 1 (Stenhaga)
65300 Vasa

Tfn: 06 319 5700

avainhallinta.vaasa@lukkokeskus.fi
www.lukkokeskus.fi

Nyckelhanteringen är öppen
Mån 09.00 – 17.00
Tis-Fre 08.30 – 16.30

Samtliga nyckelhanteringsärenden sköts personligen mellan dig och Lukkokeskus Vasas personal under öppethållningstiderna, och du får alltid ett kvitto på händelsen. På detta sätt kan Lukkokeskus Vasa upprätthålla en säker nyckelhantering utan missförstånd. Av den här orsaken tar Lukkokeskus Vasa inte emot nyckelreturer exempelvis i deras postlåda.

Ifall du lämnar nycklarna i lägenheten uppbär vi en summa på 50 € för hämtning av nycklarna.

Då du returnerat nycklarna granskar vi lägenhetens skick och städningen. Först därefter kan vi återbetala säkerheten. Om det efter granskningen finns anmärkningar på lägenhetens skick och städningen kontaktar vi dig och ber dig städa lägenheten igen. Ett annat alternativ är att vi anlitar ett städföretag för att städa lägenheten, och i det fallet dras kostnaden för städningen från säkerheten.

Om du har lämnat kvar saker i lägenheten eller i förrådet efter flytten uppbär vi en avgift på 100 € för avlägsnande föremålen.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

En flyttanmälan skall göras då man flyttar permanent eller då man flyttar temporärt för över tre månader. Anmälan kan göras högst en månad i förväg. Den bör dock vara Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillhanda senast en vecka från flyttningsdagen. Vid flytt ska du alltid göra en flyttanmälan till myndigheten.

Posten

En flyttanmälan bör göras i god tid före flytten till posten. Via posten har du även möjlighet avtala om eftersändning av post.

Övrigt

Du kommer väl också ihåg att meddela att du flyttar till el-, telefon-, försäkringsbolaget, banken, bibliotek, tidningar som du prenumererar på, organisationer, föreningar, släkt och vänner.

Vi på Harry Schaumans Stiftelse ser till att namnet som finns på lägenhetens ytterdörr samt på infotavlan i trapphuset tas bort.

Hittar du inte vad du söker?