Kontakt

Harry Schaumans Stiftelse

Hovrättsesplanaden 11 A 19, vån. 5
65100 Vasa

info@hss.fi

 

Personalen

Tom Westermark
Verkställande direktör
HSS

Svarar på frågor kring:
Stiftelsens verksamhet
Placeringar
Understöd
Uthyrning av lägenheter
Uthyrning av kontors- och affärsutrymmen
Hyresavtal- och förhållanden

Jan-Erik Hinds
Fastighetschef
HSS

Svarar på frågor kring:
Fastighetsunderhåll
Fastighetsfrågor, allmänna frågor
Uthyrning av lägenheter
Uthyrning av kontors- och affärsutrymmen
Hyresavtal och -förhållanden

 

Gunilla Toivonen
Kontorschef
HSS

Svara på frågor kring:
Uthyrning av lägenheter
Hyreslägenheter, allmänna frågor
Hyresavtal- och förhållanden
Understöd: ansökningar och redovisningar

Fastighetsdrift

BAB Strandkvarnen i Vasa (Skolhusgatan 4)

Janne Ala
Disponent
Oy BC Consulting Ab

BAB Libris Vasa (Handelsesplanaden 23)

Jan-Erik Hinds
Disponent
HSS

Kontorstid: må-fr, kl. 8.30-16

FAB Österbottens Hus (Sandögatan 6)

Jan-Erik Hinds
Disponent
HSS

Kontorstid: må-fr, kl. 8.30-16

FAB Kurtenia (Hovrättsesplanaden 11)

Marianna Ala
Disponent
Oy BC Consulting Ab

 

 

BAB Folkhälsanhuset Wasa (Wasaborgsgränden 4)

Anders Dahlbäck
Disponent
Folkhälsans Fastigheter Ab

BAB Solsidan (Skolhusgatan 23 A)

Janne Ala
Disponent
Oy BC Consulting Ab