Om stiftelsen

Harry Schaumans Stiftelses uppgift är att stöda vetenskap, utbildning och kultur på svenska i Österbotten. Stiftelsen är den största privata fastighetsägaren i centrala Vasa och en aktiv utvecklare av stadsbilden. Stiftelsens mediebolag HSS Media ger ut tre dagstidningar i Österbotten.

Läs mer om stiftelsen

Understöd

Harry Schaumans Stiftelse delar årligen ut över en miljon euro i olika sorters understöd. 70 procent går till Svensk-Österbottniska Samfundet och 30 procent delas ut direkt av HSS. Understöd kan sökas av universitet, högskolor, organisationer och registrerade föreningar. 

Ansökningar

Nyheter

Nybyggnadsprojektet Österbottens Hus: Det händer och sker i Harry Schaumans Stiftelses fastighet Österbottens Hus på Sandögatan 6. Nya delen av Österbottens Hus har rivits och på tomten kommer att byggas ett nytt och modernt bostadshus.

Köpcenter HS-Centers förnyelse: Renoveringen av HS Center påbörjas i slutet av år 2017. Köpcentret verkar under hela renoveringen och alla befintliga affärer i centret är öppna.

 

Lediga lägenheter

Harry Schaumans stiftelse hyr ut bostäder, seniorbostäder, affärslokaler och kontorslokaler i centrum av Vasa.