Om stiftelsen

Harry Schaumans Stiftelses uppgift är att stöda vetenskap, utbildning och kultur på svenska i Österbotten. Stiftelsen är den största privata fastighetsägaren i centrala Vasa och en aktiv utvecklare av stadsbilden. Stiftelsens mediebolag HSS Media ger ut tre dagstidningar i Österbotten.

Läs mer om stiftelsen

Understöd

Harry Schaumans Stiftelse delar årligen ut över en miljon euro i olika sorters understöd. 70 procent går till Svensk-Österbottniska Samfundet och 30 procent delas ut direkt av HSS. Understöd kan sökas av universitet, högskolor, organisationer och registrerade föreningar. 

Understöd kan sökas 2.1-28.2.2018

Nyheter

Harry Schaumans Stiftelse har flyttat: Från och med 9.1.2018 hittar ni Harry Schaumans Stiftelses kontor i Kurtenias vackra fastighet, Hovrättsesplanaden 11 A 22, vån. 5.

Nybyggnadsprojektet Österbottens Hus: Ett nytt landsmärke byggs i Vasa på Sandögatan 6. Nya delen av Österbottens Hus har rivits och på tomten kommer att byggas ett nytt och modernt bostadshus.

Köpcenter HS-Centers förnyelse: Renoveringen av HS Center har påbörjats. Arbetet med ombyggnaden av köpcentret HS Center har inletts efter årsskiftet och pågår i olika skeden ända fram till nästa höst.