Om stiftelsen

Harry Schaumans Stiftelses uppgift är att stöda vetenskap, utbildning och kultur på svenska i Österbotten. Stiftelsen är den största privata fastighetsägaren i centrala Vasa och en aktiv utvecklare av stadsbilden. Stiftelsens mediebolag HSS Media ger ut tre dagstidningar i Österbotten.

Läs mer om stiftelsen

Understöd

Harry Schaumans Stiftelse delar årligen ut över en miljon euro i olika sorters understöd. 70 procent går till Svensk-Österbottniska Samfundet och 30 procent delas ut direkt av HSS. Understöd kan sökas av universitet, högskolor, organisationer och registrerade föreningar. 

Läs mer om understöd