Understöd kan sökas från Harry Schaumans Stiftelse fram till 28.2.2023

Nu är det möjligt att ansöka om understöd för vetenskap och utbildning och för kulturaktiviteter. Understöd kan sökas: för vetenskap och utbildning för kulturaktiviteter av universitet, högskolor, organisationer och registrerade föreningar Årets fokusområde är: hållbarhet med inriktning på nytänkande och unga aktörer Understöd kan sökas av: universitet högskolor organisationer och registrerade föreningar Ansökan skall inlämnas … Fortsätt läsa "Understöd kan sökas från Harry Schaumans Stiftelse fram till 28.2.2023"
Läs mera

Pressmeddelande 23.11.2022 – Delegationens höstmöte

Harry Schaumans Stiftelses organisation 2023 Harry Schaumans Stiftelses delegation har på sitt höstmöte 21.11.2022 valt medlemmar i delegationen och styrelsen för år 2023. Av de delegationsmedlemmar som var i tur att avgå återvaldes Dag Sandås, Thomas Hägglund och Johanna Kakkuri för en ny treårsperiod. Vivan Lygdbäck var inte valbar för en ny period. Till nya … Fortsätt läsa "Pressmeddelande 23.11.2022 – Delegationens höstmöte"
Läs mera

Utdelning av understöd 2022

Utdelning 2022 Stiftelsens utdelning år 2022 uppgick till 1 000.000 euro. Av detta belopp tillföll 700.000 euro Svensk-Österbottniska Samfundet. Från föregående år finns reserverade medel om 13.491 euro. Vid Harry Schaumans Stiftelses styrelsemöte 17.5.2022 beslöts att understöd om sammanlagt 284 850 euro delas ut. Resterande utdelningsmedel om 29 354 euro kommer att delas ut senare … Fortsätt läsa "Utdelning av understöd 2022"
Läs mera

Understöd kan sökas från Harry Schaumans Stiftelse fram till 28.2.2022

Nu är det möjligt att ansöka om understöd för vetenskap och utbildning och för kulturaktiviteter. Understöd kan sökas för: 1. Vetenskap och utbildning 2. Kulturaktiviteter, projekt/verksamhet innehållande följande prioriteras: Digitalisering, olika former av hybridmodeller 2022. Hållbarhet, konkretisering av hållbarhet 2022. Understöd kan sökas av universitet, högskolor, organisationer och registrerade föreningar. Ansökan skall inlämnas elektroniskt via Harry … Fortsätt läsa "Understöd kan sökas från Harry Schaumans Stiftelse fram till 28.2.2022"
Läs mera

Pressmeddelande 1.12.2021 – Delegationens höstmöte

Harry Schaumans Stiftelses organisation 2022 Harry Schaumans Stiftelses delegation har på sitt höstmöte 29.11.2021 valt medlemmar i delegationen och styrelsen för år 2022. Av de delegationsmedlemmar som var i tur att avgå återvaldes Rune Westergård och Kim Byholm för en ny treårsperiod. Till ny delegationsmedlem valdes Paula Erkkilä för perioden 2022-2024. Till delegationsordförande för 2022 … Fortsätt läsa "Pressmeddelande 1.12.2021 – Delegationens höstmöte"
Läs mera

Utdelning av understöd 2021

Stiftelsens utdelning år 2021 uppgick till 700.000 euro. Av detta belopp tillföll 490.000 euro Svensk-Österbottniska Samfundet. Från föregående år finns reserverade medel om 38.741 euro. Vid Harry Schaumans Stiftelses styrelsemöte 11.5.2021 beslöts att understöd om sammanlagt 237.250 euro delas ut. Resterande utdelningsmedel om 11.491 euro kommer att delas ut senare under år 2021. Här hittar … Fortsätt läsa "Utdelning av understöd 2021"
Läs mera

Understöd kan sökas från Harry Schaumans Stiftelse fram till 28.2.2021

Nu är det möjligt att ansöka om understöd för vetenskap och utbildning och för kulturaktiviteter (projekt/verksamhet med digitalt innehåll eller olika samarbetsformer mellan kulturbranscher prioriteras) Understöd kan sökas av universitet, högskolor, organisationer och registrerade föreningar. Ansökan skall inlämnas elektroniskt på stiftelsens hemsida www.hss.fi senast 28.2.2021.
Läs mera

Pressmeddelande 15.1.2021 – Delegationens höstmöte

Inom Harry Schaumans Stiftelse har medlemmar i olika organ för år 2021 valts på delegationens höstmöte (23.11.2020) och av styrelsen. Av de delegationsmedlemmar som var i tur att avgå återvaldes Kjell Antus, Marit Holmlund-Sund och Stefan Wikman för en ny treårsperiod. Till delegationsordförande för 2021 återvaldes Rune Westergård och till delegationens viceordförande Dag Sandås. Till … Fortsätt läsa "Pressmeddelande 15.1.2021 – Delegationens höstmöte"
Läs mera