Utdelning av understöd 2024

Utdelning 2024 Stiftelsens utdelning år 2024 uppgick till 1.200.000 euro. Av detta belopp tillföll 840.000…

After Eight är ett unikt koncept

After Eight i Jakobstad kombinerar ungdomsarbete med kultur på ett sätt som är unikt. Tack vare stöd från fonder kan föreningen erbjuda avgiftsfria konserter och arvoden för musikerna.