Viktiga händelser år 2017

Harry Schaumans Stiftelses verksamhetsberättelse för år 2017 kan laddas ner via följande länk:

Verksamhetsberättelse 2017

  • Stiftelsens ordinarie verksamhet, stöd till vetenskap, utbildning och kultur var exceptionellt stor genom en extraordinär utdelning till Åbo Akademis medelinsamling. Den totala utdelningen på 1.720.000 euro var betydligt högre än föregående år.
  • Värdeutvecklingen för kapitalplaceringarna var god och motsvarade eller överträffade relevanta jämförelseindex. Värdetillväxten var 6,2 % och tillkommande direktavkastning uppgick till ca 1,4 %.
  • Stiftelsen (”HSS”) köpte i maj 2017 hela Stiftelsens för Åbo Akademi (SÅA) innehav av bostadslokaler i BAB Strandkvarnen, 1 578 m², fördelat på 29 bostadslokaler.
  • Utvecklingen av köpcentret HS Center framskred planenligt. Konceptplanering är utförd och ombyggnation inleddes i slutet av december. Ca hälften av utrymmena är kontrakterade och för övriga utrymmen fortsätter förhandlingar med befintliga och nya hyresgäster.
  • Bygget av det nya kombinerade kontors- och bostadshuset vid hörnet av Sandögatan och Skolhusgatan, BAB Solsidan i Vasa inleddes i oktober. Tomten har styckats och nuvarande bolag FAB Österbottens Hus delas så att den nya byggnaden kommer att ägas av nybildade BAB Solsidan i Vasa.
  • HSS Media Ab:s resultatutveckling var negativ under 2017 och vinsten minskade betydligt jämfört med 2016.
  • Mediekoncernens tidigare vd sade upp sig i mars. Thomas Peterssohn anställdes på deltid under en övergångsperiod tills en ny ordinarie vd anställts. I oktober inledde nya vd:n Anna-Mari Karhunen sitt arbete.
  • Stiftelsen förnyade och moderniserade sina stadgar och de ändrade stadgarna registrerades 1.12.2017.