Viktiga händelser år 2021

Harry Schaumans Stiftelses verksamhetsberättelse för år 2021 kan laddas ner via följande länk: Verksamhetsberättelse 2021

  • Stiftelsens ordinarie verksamhet, dvs att stöda vetenskap, utbildning och kultur, bedrevs i form av den årliga utdelningen, som var 700.000 euro.
  • Coronapandemin påverkade samhället även under 2021. För stiftelsens del var de negativa effekterna mindre än föregående år. Uthyrningen av bostadslokaler återhämtade sig under året. För HSS Medias del utvecklades annonsutvecklingen positivt jämfört med under år 2020.
  • Värdeutvecklingen för stiftelsens värdepappersinvesteringar följde de allmänna finansmarknaderna för aktuella allokeringar och utvecklingen var mycket god och motsvarade i stort relevanta jämförelseindex. Totalavkastningen på stiftelsens värdepappersinvesteringar var 17,1 % och direktavkastningen uppgick till ca 3,2 %.
  • HSS Media Ab:s resultat var mycket bra under 2021, inte minst tack vare ökade annonsintäkter. De digitala prenumerationsintäkterna ökade fortsättningsvis.
  • Ökade digitala prenumerationsintäkter kompenserade för bortfall av tryckta produkter. En fortsatt kostnadskontroll bidrog till att resultatet förbättrades från föregående år.
  • Stiftelsen har flyttat sitt kontor. Nya mindre utrymmen har renoverats och anpassats i en grannlokal till det tidigare kontoret på våning 5 i Kurteniafastigheten.