Viktiga händelser år 2018

Harry Schaumans Stiftelses verksamhetsberättelse för år 2018 kan laddas ner via följande länk: Verksamhetsberättelse 2018

  • Stiftelsens ordinarie verksamhet, dvs att stöda vetenskap, utbildning och kultur, var efter en exceptionellt stor extraordinär utdelning under år 2017 till Åbo Akademis medelinsamling åter på en motsvarande nivå som åren dessförinnan. Den totala utdelningen var 1.000.000 euro.
  • Värdeutvecklingen för kapitalplaceringarna följde de allmänna finansmarknaderna och var negativ. Utvecklingen motsvarade i stort relevanta jämförelseindex. Totalavkastningen var -9,35 % och direktavkastningen uppgick till ca 1,2 %.
  • Utvecklingen av köpcentret Espen (f. d. HS Center) framskred planenligt. Namnbytet gjordes i maj 2018 och officiell invigning skedde 22.11.2018. Köpcentrets uthyrningsgrad 31.12.2018 var ca 95 %.
  • Maria Böling anställdes som marknadsföringschef för köpcentret Espen från och med 1.8.2018.
  • Byggandet av det nya kombinerade kontors- och bostadshuset i hörnet av Sandögatan och Skolhusgatan, BAB Solsidan i Vasa, har framskridit. Färdigställande sker 31.7.2019. Stiftelsen har beslutat att sälja minst tio bostadslokaler i bolaget.
  • HSS Media Ab:s resultatutveckling var mycket positiv under 2018 och vinsten ökade betydligt jämfört med 2017. Vd Anna-Mari Karhunen lämnade bolaget 31.12.2018. Niklas Nyberg utsågs till t.f. vd från och med 1.1.2019. Stiftelsen flyttade sitt kontor från Hovrättsesplanaden 16, HS Center Ab, till Hovrättsesplanaden 11, FAB Kurtenia, i januari 2018.
  • Under hösten 2018 inleddes ett omfattande strategiarbete