Understöd

Harry Schaumans Stiftelses uppgift är att stöda vetenskap, utbildning och kultur på svenska i Österbotten. Understöd kan sökas av universitet, högskolor, organisationer och registrerade föreningar. Ansökningsrundan inleds varje år 3 januari och avslutas 28 februari.

Harry Schaumans Stiftelses uppgift är att stöda vetenskap, utbildning och kultur på svenska i Österbotten. Understöd kan sökas av universitet, högskolor, organisationer och registrerade föreningar. Ansökningsrundan inleds varje år 3 januari och avslutas 28 februari.

Fokusområden:

Fokusområden för utdelningen 2024 är att främja genreöverskridande kreativa samarbeten som ökar den sociala hållbarheten.

Understöd kan sökas av:

Universitet, högskolor, organisationer och registrerade föreningar.

Understöd ges i regel inte till:

Privatpersoner, kommuner, samkommuner eller av dessa ägda inrättningar eller kommersiella bolag och motsvarande aktörer.
Direkta anskaffningar eller renovering av utrustning, byggnader eller motsvarande nyttigheter.

Ansökan:

Ansökan skall inlämnas elektroniskt och innehålla syfte och helhetsbudget.
Ansökningstiden för understöd går ut varje år den 28 februari.

Ansök om understöd via ansökningsprogrammet Rimbert

Stiftelsen ger inte stipendier och understöd till studerande och privatpersoner, utan dessa delas ut via Svensk-Österbottniska Samfundet. Enligt stiftelsens stadgar tillfaller 70 procent av utdelningen samfundet. Ansökningar för studerande och privatpersoner riktas direkt till samfundet.

Besök Svensk-Österbottniska Samfundet

Ansökan kan endast göras elektroniskt via Harry Schaumans Stiftelses ansökningssystem

  1. Ifall ni inte tidigare har ansökt om understöd via vårt elektroniska ansökningssystem, ska ni först registrera er i ansökningssystemet.
  2. För att kunna ansöka om understöd från Harry Schaumans stiftelse ska ni registrera er som organisation.
  3. Era ansökningar når ni framöver via era egna användarkoder, som skapades första gången ni registrerade er i ansökningssystemet.
  4. Ifall ni tidigare gjort ansökan via vårt elektroniska ansökningssystem, ska ni inte registrera er på nytt, utan använda era gamla användarkoder.
  5. Fyll i ansökan steg för steg. Det går inte att sända in en ofullständigt ifylld ansökan. Ansökan behöver inte färdigställas genast utan kan sparas och öppnas flera gånger.
  6. Kompletteringar av ansökan kan göras under ett dygn efter att den har blivit insänd.
  7. En bekräftelse att ansökan har emottagits och besked om hur behandlingen av ansökan fortskrider sänds per e-post till den ansökande.
  8. Vid behov kan ni öppna ansökan igen efter att den har inlämnats.
  9. Den elektroniska ansökan ska inte skrivas ut, undertecknas eller sändas in per post till Harry Schaumans Stiftelse. Det räcker med att den har sänts in via ansökningssystemet.

OBS! Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Redovisningen kan endast göras elektroniskt via Harry Schaumans Stiftelses ansökningssystem.

Det erhållna understödet skall redovisas inom ett år efter utbetalningen av understödet har skett. I samband med att vi behandlar nya ansökningar kontrollerar vi att tidigare bidrag har redovisats. Inga kvitton behöver bifogas till redovisningen, men de ska finnas tillgängliga under två års tid för eventuell kontroll.

Ett meddelande med en länk till den elektroniska redovisningen sänds ut till de som har blivit beviljade understöd. Det finns även möjlighet att logga in i ansökningssystemet, för att där göra den elektroniska redovisningen.

Redovisningen för understöd som beviljats året innan ska vara inlämnad senast 31 mars.

Behandlingen av alla understödsansökningar tar ungefär tre månader. Vi strävar efter att alla sökande skall få svar på sin ansökan före utgången av maj månad.

Har du frågar gällande våra understöd?

Tom Westermark
Verkställande direktör
HSS

Svarar på frågor kring:
Stiftelsens verksamhet
Placeringar
Understöd
Uthyrning av lägenheter
Uthyrning av kontors- och affärsutrymmen
Hyresavtal- och förhållanden

Gunilla Toivonen
Kontorschef
HSS

Svara på frågor kring:
Uthyrning av lägenheter
Hyreslägenheter, allmänna frågor
Hyresavtal- och förhållanden
Understöd: ansökningar och redovisningar