Understöd från Harry Schaumans Stiftelse

Harry Schaumans Stiftelses uppgift är att stöda vetenskap, utbildning och kultur på svenska i Österbotten. Understöd kan sökas av universitet, högskolor, organisationer och registrerade föreningar. Ansökningsrundan för 2023 inleds 3.1.2023 och avslutas 28.2.2023

Ansökan om understöd görs elektroniskt via Harry Schaumans Stiftelses ansökningssystem

Stiftelsen ger inte stipendier och understöd till studerande och privatpersoner, utan dessa delas ut via Svensk-Österbottniska Samfundet. Enligt stiftelsens stadgar tillfaller 70 procent av utdelningen Svensk-Österbottniska Samfundet (SÖS). Ansökningar om stöd från SÖS utdelning riktas direkt till samfundet, mer information hittar du här.

Så här gör du ansökan steg för steg

Ansökan kan endast göras elektroniskt via Harry Schaumans Stiftelses ansökningssystem

  1. Ifall ni inte tidigare har ansökt om understöd via vårt elektroniska ansökningssystem, ska ni först registrera er i ansökningssystemet.
  2. För att kunna ansöka om understöd från Harry Schaumans stiftelse ska ni registrera er som organisation.
  3. Era ansökningar når ni framöver via era egna användarkoder, som skapades första gången ni registrerade er i ansökningssystemet.
  4. Ifall ni tidigare gjort ansökan via vårt elektroniska ansökningssystem, ska ni inte registrera er på nytt, utan använda era gamla användarkoder.
  5. Fyll i ansökan steg för steg. Det går inte att sända in en ofullständigt ifylld ansökan.
  6. Ansökan behöver inte färdigställas genast utan kan sparas och öppnas flera gånger.
  7. Kompletteringar av ansökan kan göras under ett dygn efter att den har blivit insänd.
  8. En bekräftelse att ansökan har emottagits och besked om hur behandlingen av ansökan fortskrider sänds per e-post till den ansökande.
  9. Vid behov kan ni öppna ansökan igen efter att den har inlämnats.
  10. Den elektroniska ansökan ska inte skrivas ut, undertecknas eller sändas in per post till Harry Schaumans Stiftelse. Det räcker med att den har sänts in via ansökningssystemet.

OBS! Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Redovisa understöd

Redovisningen kan endast göras elektroniskt via Harry Schaumans Stiftelses ansökningssystem.

Det erhållna understödet skall redovisas inom ett år efter utbetalningen av understödet har skett. Vi kontrollerar i samband med att vi behandlar nya ansökningar, att tidigare bidrag har redovisats. Inga kvitton behöver bifogas till redovisningen, men de ska finnas tillgängliga under två års tid för eventuell kontroll.

Ett meddelande med en länk till den elektroniska redovisningen sänds ut till de som har blivit beviljade understöd. Det finns även möjlighet att logga in i ansökningssystemet, för att där göra den elektroniska redovisningen.

Redovisningen för 2022 ska vara inlämnad senast 31.3.2023
Redovisningen för 2023 ska vara inlämnad senast 31.3.2024