Ordningsregler – BAB Libris Vasa

Ordningsreglerna är till för trivseln i fastigheten. De som bor i huset bör se till att även
gäster följer ordningsreglerna.

Ytterdörrarna
 • hålles alltid låsta
Balkonger
 • borstning och vädring av kläder tillåtet
 • piskning och vädring av mattor är INTE tillåtet, på gården finns piskställning.
 • blommor får hängas på balkongräckens insidor
 • grillning på balkongerna är INTE tillåten
Trapphus
 • styrelsens och disponentens meddelanden på anslagstavlan
  det är INTE tillåtet att uppbevara saker i gångar och på trapphusavsatser
Källare
 • varje lägenhet har ett eget källarförråd
 • inga eldfarliga ämnen får uppbevaras i förråden
Förvaringsutrymmen
 • barnvagnar, skidor och cyklar förvaras i förrådsutrymmet i källaren
Sopor
 • sorteras och läggs i respektive avfallskärl som i finns i avfallsutrymmet på gården
  (bioavfall, brännbart avfall, papper, metall, glas och batterier.)
 • invånarna i fastigheten bör själva transportera bort övrigt avfall
Bilparkering
 • bilhallplatser och uteplatser med eluttag finns att hyra
Tystnad
 • tystnad i huset kl. 23.00 – 7.00
 • vid familjefester vänligen meddela grannarna i god tid
Inflyttning
 • inflyttning meddelas till befolkningsregistret och disponenten
Husdjur
 • rastning av husdjur på innergården är absolut förbjudet
Nödsituation
 • vid nödsituation (brand eller vattenläckage) görs intrång i bostäderna med
  universalnyckel eller våld (polis eller brandkår)
 • bekanta dig med fastighetens räddningsplan på adressen http://pelsu.fi/libris/
Felanmälningar
 • droppande kranar, rinnande WC:n vattenläckage och andra i bostaden
  observerade fel bör omedelbart anmälas till fastighetsservice eller disponenten.
 • Här kan du göra en felanmälan för din hyresbostad.