Ordningsregler – Strandkvarnen i Vasa

Ordningsreglerna är till för trivseln i fastigheten. De som bor i huset bör se till att även gäster följer ordningsreglerna. Följande regler gäller för Bostads Ab Strandkvarnen i Vasa fr o m 1.8.2015.

Ytterdörrarna
 • hålles alltid låsta
Balkonger och terrasser
 • borstning och vädring av kläder tillåtet
 • piskning och vädring av mattor är INTE tillåtet, på gården finns piskställning
 • torkning av småtvätt (får INTE synas utåt)
 • blommor får hängas på balkongräckens insidor
 • terrasserna som hör till lägenheterna i I plan sköts av hyresgästerna, också
  planteringar
 • grillning på balkonger och terrasser är INTE tillåten
Trapphus
 • styrelsens och disponentens meddelanden på anslagstavlan
 • det är INTE tillåtet att uppbevara saker i gångar och på trapphusavsatser
Källare
 • varje lägenhet har en skrubb
 • inga eldfarliga ämnen får uppbevaras i skrubbarna
Förvaringsutrymmen
 • barnvagnar, skidor och cyklar förvaras i förrådsutrymmet på gården
Sopor
 • sorteras och läggs i respektive avfallskärl som i finns i avfallsutrymmet på gården (bioavfall, brännbart avfall, papper, metall, glas och batterier)
 • invånarna i fastigheten bör själva transportera bort övrigt avfall
Bilparkering
 • bilhallplatser och uteplatser med eluttag finns att hyra
 • det är förbjudet att parkera bilar på innergården
Tystnad
 • tystnad i huset kl. 22.00 – 7.00
 • vid familjefester vänligen meddela grannarna i god tid
Inflyttning
 • inflyttning meddelas till befolkningsregistret och disponenten
Husdjur
 • rastning av husdjur på innergården är absolut förbjudet
Inglasade balkonger
 • balkongdörrarna bör OVILLKORLIGEN hållas stängda den kalla årstiden
Nödsituation
 • vid nödsituation (brand eller vattenläckage) görs intrång i bostäderna med universalnyckel eller våld (polis eller brandkår)
Felanmälningar
 • droppande kranar, rinnande WC:n vattenläckage och andra i bostaden observerade fel bör omedelbart anmälas till fastighetsservice eller disponenten
 • Här kan du göra en felanmälan för din hyresbostad.