Malakta tog konsten ut på landsbygden med HSS hjälp

Konstverkstaden Malakta är både en fysisk plats och en gemenskap, som erbjuder olika kurser och evenemang.

När Ann-Maj Granstubb och Jukka Rajala grundade Konstverkstaden Malakta för sexton år sedan låg fokus på att skapa en kreativ miljö för konstnärer och kulturarbetare. I dag är grundtanken fortfarande densamma, men fokus har skiftat alltmer mot verksamhet som stöder välmående, konst och kulturupplevelser för alla åldrar.

– För mig hänger konst, kultur och välmående väldigt tätt ihop och därför känns utvecklingen naturlig, säger Ann-Maj Granstubb, som fortfarande bor i anslutning till verkstaden och jobbar med egna workshoppar och kurser.

Malakta är i dag ett kulturcentrum som erbjuder kurser och evenemang, både för utövande konstnärer och allmänheten. I den gamla mejeribyggnaden i centrum av Malax finns ateljéer, scener, en yogasal och utställningsmöjligheter, men även rum för både längre och kortare konstnärsvistelser.

Att utveckla konstverkstaden till vad den är i dag har krävt ett målmedvetet arbete, men också en hel del utomstående finansiering. Ann-Maj Granstubb säger att alla bidrag varit välkomna.

– Tack vare Harry Schaumans Stiftelse har vi kunnat synliggöra konsten och göra den tillgänglig på landsbygden. Ett bra exempel är projektet Mural Rural där vi bjöd in internationella konstnärsteam för att skapa muralmålningar på fasader runt om i Malax.

Att driva den här typen av verksamhet på landsbygden har sina utmaningar, men samtidigt har man lyckats skapa en unik miljö som uppskattas framför allt av internationella gäster och konstnärer.

– Det jag själv är mest tacksam över är alla människor som på sätt eller annat har en koppling till Malakta – de som jobbat eller jobbar här, engagerat sig, besökt oss eller ordnat evenemang. Utan dem skulle vi inte finnas. Det som också känns extra bra är när unga människor säger att deras tid på Malakta varit avgörande för deras livsval, att de tack vare oss vågat satsa på sin dröm.

HSS har under åren stött verksamheten vid konstverkstaden Malakta i Malax vid flera tillfällen. Åren 2019-2022 uppgick stödet till sammanlagt 14 000 euro.