Malakta toi taiteen maaseudulle HSS:n avulla

Taidetyöpaja Malakta tarjoaa kursseja ja tapahtumia taiteilijoille sekä suurelle yleisölle.

Kun Ann-Maj Granstubb ja Jukka Rajala perustivat Malakta-taidetyöpajan 16 vuotta sitten, oli pääpaino luovan ympäristön luomisessa taiteilijoille ja kulttuurityöntekijöille. Nykyään perusajatus on edelleen sama, mutta painopiste on siirtynyt yhä enemmän hyvinvointia tukevaan toimintaan sekä kaikenikäisten taide- ja kulttuurielämyksiin.

– Minulle taide, kulttuuri ja hyvinvointi liittyvät läheisesti toisiinsa, joten kehitys tuntuu luonnolliselta, sanoo Granstubb, joka asuu edelleen Malaktan vieressä ja toimii omien työpajojensa ja kurssiensa parissa.

Nykyään Malakta on kulttuurikeskus, joka tarjoaa kursseja ja tapahtumia sekä taiteilijoille että suurelle yleisölle. Maalahden keskustassa sijaitsevassa vanhassa meijerirakennuksessa on ateljeita, näyttämöitä, näyttelytiloja, joogasali sekä huoneita taiteilijoiden pidempää tai lyhyempää oleskelua varten.

Taidetyöpajan kehittäminen nykyiseen muotoonsa on vaatinut määrätietoista työtä, mutta myös paljon ulkopuolista rahoitusta. Granstubb kertoo kaikkien avustusten olleen tervetulleita.

– Harry Schaumans Stiftelsen ansiosta olemme voineet tehdä taiteen näkyväksi ja tuoda sen ihmisten saataville maaseudulla. Hyvä esimerkki tästä on Mural Rural -hanke, jossa kutsuimme kansainvälisiä taiteilijaryhmiä luomaan seinämaalauksia julkisivuihin ympäri Maalahtea.

Tällaisen liiketoiminnan pyörittämisessä maaseudulla on omat haasteensa, mutta samalla se on onnistunut luomaan ainutlaatuisen ympäristön, jota erityisesti kansainväliset vieraat ja taiteilijat arvostavat.

– Itse olen kiitollisin kaikista niistä ihmisistä, joilla on tavalla tai toisella yhteys Malaktaan – niistä, jotka ovat työskennelleet tai työskentelevät täällä, osallistuneet toimintaan, vierailleet tai järjestäneet tapahtumia. Ilman heitä meitä ei olisi. Erityisen hyvältä tuntuu myös se, kun nuoret sanovat, että heidän Malakta-aikansa on ollut ratkaisevassa roolissa heidän elämänvalintojensa kannalta, ja että meidän ansiostamme he ovat uskaltaneet panostaa unelmiinsa.

HSS on tukenut Malakta-taidetyöpajan toimintaa Maalahdessa useaan otteeseen vuosien varrella. Vuosina 2019–2022 tuki oli yhteensä 14 000 euroa.