Täyttötyö alkaa Hietasaarenkatu 6:ella

Hietalahdenkatu 6:n kuoppa on kasvanut suureksi. Täyttötyö alkaa joulukuun alussa. Suuri määrä täyttömassa tarvitaan suuren kuopan täyttämiseen, joka muodostui vanhan väestönsuojatilan poistamisesta. Uuden kiinteistön alle ei rakenneta kellaritiloja.