Understöd från Harry Schaumans Stiftelse

Harry Schaumans Stiftelses uppgift är att stöda vetenskap, utbildning och kultur på svenska i Österbotten. Understöd kan sökas av universitet, högskolor, organisationer och registrerade föreningar. Ansökningsrundan för 2023 inleds 3.1.2023 och avslutas 28.2.2023.

Understöd kan sökas för:
 • Vetenskap och utbildning
 • Kultur
Årets fokusområde är:
 • Hållbarhet med inriktning på nytänkande och unga aktörer

Understöd kan sökas av universitet, högskolor, organisationer och registrerade föreningar.

Ansökan skall:
 • Inlämnas elektroniskt
 • Innehålla syfte och helhetsbudget

Ansökan om understöd görs elektroniskt via Harry Schaumans Stiftelses ansökningssystem

Stiftelsen ger inte stipendier och understöd till studerande och privatpersoner, utan dessa delas ut via Svensk-Österbottniska Samfundet. Enligt stiftelsens stadgar tillfaller 70 procent av utdelningen Svensk-Österbottniska Samfundet (SÖS). Ansökningar om stöd från SÖS utdelning riktas direkt till samfundet, mer information hittar du här.

Så här gör du ansökan steg för steg

Ansökan kan endast göras elektroniskt via Harry Schaumans Stiftelses ansökningssystem

 1. Ifall ni inte tidigare har ansökt om understöd via vårt elektroniska ansökningssystem, ska ni först registrera er i ansökningssystemet.
 2. För att kunna ansöka om understöd från Harry Schaumans stiftelse ska ni registrera er som organisation.
 3. Era ansökningar når ni framöver via era egna användarkoder, som skapades första gången ni registrerade er i ansökningssystemet.
 4. Ifall ni tidigare gjort ansökan via vårt elektroniska ansökningssystem, ska ni inte registrera er på nytt, utan använda era gamla användarkoder.
 5. Fyll i ansökan steg för steg. Det går inte att sända in en ofullständigt ifylld ansökan.
 6. Ansökan behöver inte färdigställas genast utan kan sparas och öppnas flera gånger.
 7. Kompletteringar av ansökan kan göras under ett dygn efter att den har blivit insänd.
 8. En bekräftelse att ansökan har emottagits och besked om hur behandlingen av ansökan fortskrider sänds per e-post till den ansökande.
 9. Vid behov kan ni öppna ansökan igen efter att den har inlämnats.
 10. Den elektroniska ansökan ska inte skrivas ut, undertecknas eller sändas in per post till Harry Schaumans Stiftelse. Det räcker med att den har sänts in via ansökningssystemet.

OBS! Ofullständiga ansökningar behandlas inte.