Harry Schaumans Stiftelses uppgift är att stöda vetenskap, utbildning och kultur på svenska i Österbotten. Stiftelsen är den största privata fastighetsägaren i centrala Vasa och en aktiv utvecklare av stadsbilden. Stiftelsens mediebolag HSS Media ger ut fyra dagstidningar i Österbotten. 


 
  2014
 
  1 000 000 €
 

Understöd 2014

Stiftelsens utdelning år 2014 uppgår till 1.000.000 euro, där speciell tonvikt lagts på den högsta utbildningen. Av detta belopp tillfaller enligt stiftelsens stadgar 700.000 euro Svensk-Österbottniska Samfundet, medan 300.000 euro delas ut direkt av stiftelsen. Ansökningstiden för understöd går ut varje år den 31 mars.