Harry Schaumans Stiftelses uppgift är att stöda vetenskap, utbildning och kultur på svenska i Österbotten. Stiftelsen är den största privata fastighetsägaren i centrala Vasa och en aktiv utvecklare av stadsbilden. Stiftelsens mediebolag HSS Media ger ut fyra dagstidningar i Österbotten.  

Understöd 2013

Stiftelsens utdelning år 2013 är 1.000.000 euro, den största hittills, med speciell tonvikt på den högsta utbildningen.
Av detta belopp tillfaller enligt stiftelsens stadgar 700.000 euro Svensk-Österbottniska Samfundet, medan 300.000 euro delas ut direkt av stiftelsen. Ansökningstiden för understöd går ut varje år den 31 mars.