Understöd kan sökas från Harry Schaumans Stiftelse fram till 28.2.2024

Nu är det möjligt att ansöka om understöd för vetenskap, utbildning och kultur på svenska i Österbotten.

Understöd kan sökas:

  • för vetenskap och utbildning
  • för kulturaktiviteter

Årets fokusområde är:

  • att främja genreöverskridande kreativa samarbeten som ökar den sociala hållbarheten.

Understöd kan sökas av:

  • universitet
  • högskolor
  • organisationer och registrerade föreningar

Understöd ges i regel inte till:

  • privatpersoner, kommuner, samkommuner eller av dessa ägda inrättningar eller kommersiella bolag och motsvarande aktörer.
  • direkta anskaffningar eller renovering av utrustning, byggnader eller motsvarande nyttigheter.

Ansökan skall inlämnas elektroniskt via Harry Schaumans Stiftelses ansökningssystem senast 28.2.2024.