Utdelning av understöd 2021

Stiftelsens utdelning år 2021 uppgick till 700.000 euro. Av detta belopp tillföll 490.000 euro Svensk-Österbottniska…